•  

AC-410 Muutosjohtamistarpeen kartoitus

Organisaatioissa tunnustetaan muutosjohtamisen merkitys. Johto ymmärtää, että uudistus muuttaa tietojärjestelmän lisäksi toimintaa ja toimenkuvia. Edellisissä muutoksissa muutosta ei ole pystytty johtamaan riittävän hyvin, ja henkilökunta on valmiiksi skeptinen uuden hankkeen alkaessa. Omat avainhenkilöt ovat ylityöllistettyjä eikä resursseja muutoksen hyvään läpivientiin ole riittävästi.

Tunnistamalla muutoksen piirteet ja käytössä olevat resurssit voidaan suunnitella juuri tilanteeseen sopiva eteneminen hyödyntämällä käytännön pohjalta rakennettuja tehokkaita työtapoja.

YHTEYSTIEDOT

Tavoite

Tiedetään paljonko ja mitä muutosponnisteluja tarvitaan.

Ratkaisu

Perehdytään muutoksen suuruuteen ja tunnistetaan käytössä olevat resurssit sekä osaaminen. Organisoidaan muutoksessa mukana olevat.

Tulos

Muutokselle on hyvä ja realistinen suunnitelma sisältäen työnjaon osapuolten kesken.