•  

AC-420 Johdon muutososaaminen

Johdolla ei muutostilanteessa ole useinkaan konkreettista tietoa siitä mitä henkilökunnalta odotetaan ja miten heitä voisi siinä tukea.

Systemaattisella muutostyöllä autetaan johtoa tehokkaalla tavalla pääsemään sisään siihen mistä on kysymys. Johto saa valmista muutosaineistoa käyttöönsä.

YHTEYSTIEDOT

Tavoite

Tavoitteena on luoda pohja yhteiselle ymmärrykselle.

Ratkaisu

Johdon aktiivinen osallistuminen muutokseen on ehkä tärkein menestystekijä muutoksen onnistumiselle.

Tulos

Johdolla on selvät sävelet miten omassa roolissa voi parhaalla tavalla tukea organisaatiota. Johdon käsissä on konkreettista viestintäsisältöä.