•  

AC-430 Harmonisointi

Kun tietojärjestelmähanke sisältää useita toimipisteitä, maita, liiketoimintoja ja korvattavia järjestelmiä, on yksi hankkeen haasteista liiketoimintasääntöjen ja prosessien harmonisointi.

Systemaattinen harmonisointiprosessi auttaa tunnistamaan ja dokumentoimaan erot ja viemään läpi harmonisoinnin koko organisaatiossa.

YHTEYSTIEDOT

Tavoite

Tunnetaan eri toimipisteiden / paikkakuntien / maiden / järjestelmissä käytettävien prosessien erot ja samankaltaisuudet.

Ratkaisu

Valmiiden harmonisointimallien pohjalta kartoitetaan nykyisen toimintamallin erot eri osissa organisaatiota.

Tulos

Erot ja samankaltaisuudet on tunnistettu ja dokumentoitu. Saadaan tehtyä muutossuunnitelma niiden osalta.