•  

AC-440 Tietojärjestelmähankkeen viestintä

On erittäin harvinaista, että viestintä on riittävää ja laadukasta. Ongelma on siinä, että organisaation jäsenet eivät tiedä mitä heiltä ja heidän alaisiltaan odotetaan missäkin projektin vaiheessa.

Muutosviestinnän ja sisäisen markkinoinnin on oltava konkreettista ja yksilöityä niin, että jokainen tietää miten muutokset koskevat itseä tai omaa vastuualuetta. Muutosviestinnän sisältö on erikseen rakennettava, se ei synny samalla kun projektin muut tulokset.

YHTEYSTIEDOT

Tavoite

Muutosviestintä kiinnostaa organisaatiota.

Ratkaisu

Lukuisissa projekteissa hankittu muutosviestintäosaaminen tuo suunnitelmallisuutta ja seurantaa muutosviestintään.

Tulos

Muutosviestintään muutosta edistävät sisältö ja aktiviteetit.