•  

AC-450 Projektin päätöksenteon buustaaminen

Tietojärjestelmähankkeiden aikana tehdään lukuisia päätöksiä siitä, miten jatkossa toimitaan. Päätökset voivat olla kauaskantoisia ja vaikuttaa koko henkilökuntaan ja ulkoisiin sidosryhmiin. Usein päätökset viivästyvät ja hidastavat aikataulua.

Oikeiden kysymysten tekeminen, tiedon aukkojen tunnistaminen ja vahva fasilitointi nopeuttavat päätöksentekoa ja koko aikataulua.

YHTEYSTIEDOT

Tavoite

Puuttuvat päätökset eivät haittaa projektin etenemistä.

Ratkaisu

Avoimilla asioilla on hyvä hallintajärjestelmä ja seurantaprosessi. Hankaliin päätöksiin saadaan tukea.

Tulos

Avoimet asiat tunnistettu ja niihin saatu hyvä päätös.