•  

AC-460 Muutosten ja hyötyjen johtaminen

Liiketoimintajohdon strategiset tavoitteet eivät helposti avaudu työntekijätasolla. Näin on myös silloin kun strategisella tietojärjestelmähankkeella haetaan uutta vaihdetta liiketoimintaan.

Tunnistamalla uuden toimintamallin muutokset prosesseissa ja rooleissa kohennetaan muutosviestintää ja loppukäyttäjien ymmärrystä. Tunnistamalla hyödyt kaikille sidosryhmille – ei vain liiketoimintatason hyötyjä – pystytään motivoimaan henkilöstöä toimimaan sovitulla tavalla. Valitsemalla toiminnan tason mittarit päästään seuraamaan toteutuuko muutos ja saavutetaanko hyödyt.

YHTEYSTIEDOT

Tavoite

Muutosten ja hyötyjen johtamiseen saadaan kosolti lisää konkretiaa ja työkaluja.

Ratkaisu

Yhteistyössä muutoskonsultin kanssa tunnistetaan prosessien ja roolien muutokset ja analysoidaan niiden vaikutukset eri sidosryhmille.

Tulos

Yhteinen ymmärrys kasvaa, ja saadaan konkreettista ja yksilöllistä materiaalia viestintään ja sisäiseen markkinointiin.