•  

Artescon – mitattavaa laatua kaikissa toimeksiannoissa.

Laatulupauksemme

  • – Kunnioitamme sopimuksiamme ja toimeksiantojamme suorittamalla tehtävät sovitusti.

  • – Kuuntelemme asiakastamme tavoitteiden täyttämiseksi.

  • – Valvomme tehtävien etenemistä ja puutumme poikkeamiin viipymättä.

  • – Katselmoimme kaikki asiakkaalle lähtevät tulokset.

  • – Noudatamme asiakkaan kanssa yhteisesti sovittua prosessia.

  • – Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periatteen mukaisesti, katso kuva alla.

laatulupaus2

Laatumittarimme

  • – Asiakashyöty: asiakkaan näkemys toimeksiannon hyödyistä kustannuksiin verrattuna

  • – Asiakkaan luottamus: asiakkaan luottamus kykyymme toimittaa laadukkaita palveluja

  • – Tavoitteiden saavuttaminen: toimeksiannossa määriteltyjen tavoitteiden täyttyminen

  • – Korjausten onnistuminen: katselmoinneissa sovittujen korjausten toteuttaminen