•  

AC-110 Toiminnan kehittämisen työpaja yritysjohdolle

Työpajassa haetaan yrityksen johdon yhteinen näkemys ja tuki yrityksen toiminnan kehittämiselle ja toimintaa tukevalle IT-strategialle.

Toiminnan kehittämisen työpaja on vuorovaikutteinen tilaisuus, jossa liiketoiminta-alueiden vetäjät tuovat esiin näkemyksensä kehittämistarpeista ja halutuista toiminnan muutoksista. Tilaisuudessa keskitytään myös yrityksen koko arvoketjun ja asiakasrajapinnan kehittämiseen. Artesconin tuotteistetut toimialakohtaiset mallit varmistavat tarpeiden järjestelmällisen ja kattavan kartoituksen.

Lopputuloksena on yhteinen näkemys johtamisjärjestelmän, toimintajärjestelmän tai laatujärjestelmän tarvitsemista muutoksista sekä niiden vaikutuksista tietojärjestelmiin.

Johdon työpajassa päätetään jatkotoimenpiteistä: toiminnan kehittäminen, nykytilakartoitus ja IT-strategian kehittäminen.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Löydetään parhaat ratkaisut liiketoiminnan kehittämiselle.

Ratkaisu

Yrityksen johdon näkemyksen ja Artesconin kokemuksen yhdistäminen.

Tulos

Lopputuloksena saadaan selkeät suunnitelmat ja päätökset liiketoiminnan kehittämiseksi.