•  

AC-120 IT-strategian kehitysprosessi

IT-strategian laadinta on prosessi, joka takaa IT-ratkaisujen kehittymisen vastaamaan liiketoiminnan muutoksia.

IT-strategian tekoprosessi alkaa lähtötilanteen realistisesta arvioinnista. Sen jälkeen määritellään strategian laadintaprosessin tavoitteet ja liiketoimintalähtöiset linjaukset.

IT-strategia laaditaan työpajassa, johon osallistuvat johdon lisäksi henkilöstöryhmien edustajat. Keskeinen tehtävä on liiketoimintalähtöisten linjauksien sisällyttäminen IT-strategiaan sekä niistä kumpuavien kehitysprojektien ja koulutusten käynnistäminen ja aikataulutus.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Varmistetaan IT-strategian rooli liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratkaisu

Johto ja henkilöstö saadaan mukaan IT strategian kehitysprosessiin.

Tulos

Vahvistaa tiedon osuutta liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisessa.