•  

AC-130 Nykytilan kartoitus

Nykytilakartoituksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata käytössä olevat järjestelmät, prosessit ja toimintatavat.

Kartoituksessa käytetään Artesconin toimialakohtaista prosessimallia ja menetelmää, joka pohjautuu johtavaan hyvien käytäntöjen viitekehykseen. Menetelmä tuo esiin toimialalle ominaiset kehittämistarpeet. Nykytilakartoituksessa käydään läpi tai kuvataan prosessit, toimintatavat, mittarit, kehittämistarpeet, organisaatio sekä osaaminen ja vastuut koko liiketoimintaketjussa. Samalla selvitetään käytössä olevat tietojärjestelmät, tietotekniikkaratkaisut ja tietoturva.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Saadaan kattava ja jäsennelty kuvaus yrityksen tilanteesta.

Ratkaisu

Toimialan hyviin käytäntöihin ja Artesconin osaamiseen perustuva analyysi yrityksen toiminnasta.

Tulos

Realistinen ja kattava nykytilan kuvaus päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden pohjaksi.