•  

AC-140 Tavoitetilan kartoitus

Tavoitetilakartoituksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata liiketoiminnan tarpeita palvelevat tavoiteprosessit ja kehityskohteet.

Tavoitetilakartoituksen tarkoituksena on liiketoiminnan kehittämisen lähtökohdista selvittää tavoiteprosessien ja toimintatapojen muutostarve. Kartoituksen yhteydessä päivitetään prosessikuvaukset ja organisaation muutostarpeet vastaamaan tavoitetilaa. Varmistetaan, että toimivuus ja osaaminen liiketoimintaketjun jokaisessa osa-alueessa ovat tavoitteen mukaisia. Selvitetään tavoitteiden mukaiset ratkaisuvaihtoehdot tietojärjestelmille. Tehdään riskianalyysit ja arvioidaan hyödyt. Lisäksi määritellään tarvittavat mittarit ja niiden vaikutus liiketoimintaan.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Selvitetään liiketoimintatavoitteiden mukaiset kehityskohteet ja kuvataan yrityksen toimialalle kilpailukykyinen toimintamalli.

Ratkaisu

Liiketoimintatavoitteiden ja toimivien ratkaisujen yhdistäminen uudeksi toimintamalliksi Artesconin ja yrityksen avainhenkilöiden yhteistyön avulla.

Tulos

Tavoitetilan kartoitus ja kuvaus tuo ratkaisuvaihtoehdot päätöksenteon ja hankesuunnittelun pohjaksi.