•  

AC-150 Kehittämisen hyötyjen arviointi

Kehittämisen hyödyt arvioidaan Artesconin tuotteistetun mallin mukaisesti. Laskelman tarkoituksena on selvittää hankkeen hyödyt, kustannukset ja tuotot takaisinmaksuajan määrittämiseksi.

Laskelmaan tarvitaan tarkat tunnusluvut yrityksen toiminnasta.

Arvioidaan mahdollisimman realistiset IT-hankkeiden kustannukset, investoinnit, kehitys- ja käyttöönottokustannukset sekä jatkuvat kiinteät kustannukset. Lisäksi arvioidaan kehittämishankkeiden vuosittaiset kustannussäästöt ja muut hyödyt.

Hankkeiden riskit ja mahdollisuudet kartoitetaan osana arviointia.

Lopputuloksena on takaisinmaksulaskelma päätöksenteon tueksi ja toteutumien vertailua varten.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Tavoitteena on arvioida luotettavasti kehittämishankkeiden vaikutus liiketoimintaan, ja saada selville arvioitu hankkeiden takaisinmaksuaika.

Ratkaisu

Otetaan käyttöön Artesconin tuotteistettu laskentamalli sekä osaaminen, täytetään malliin realistiset tiedot ja arviot sekä suoritetaan laskenta.

Tulos

Selkeä ja luotettava laskelma päätöksenteon pohjaksi.