•  

AC-210 Toimintaprosessien laadun arviointi

Prosessien laadun arvioinnissa tarkastellaan sitä, kuinka hyvin nykyiset prosessit vastaavat liiketoiminnan tavoitteita. Teemmekö oikeita asioita, saammeko oikeat tuotokset aikaiseksi, onko toimintamme suunniteltua ja tulosten laatu varmistettu?

Toimintaprosesseja arvioidaan kahdesta näkökulmasta: tuottaako prosessimme halutut tuotokset ja kuinka laadukas on käyttämämme prosessi. Arvioinnit pohjautuvat kansainvälisiin standardeihin prosessien kyvykkyyden ja organisaatioiden kypsyyden mittaamisessa. Toimialakohtainen tarkastelu varmistaa prosessien tarkoituksenmukaisuuden ja yrityksen omat laatutavoitteet, esimerkiksi toimintajärjestelmien osalta, otetaan huomioon.

Järjestelmällinen, malleihin perustuva arviointi tuottaa heti hyödynnettäviä kehittämisideoita sekä pohjan pitkäjänteiselle toimintaprosessien parantamiselle. Lopputuloksena yrityksen toimintajärjestelmä (laatujärjestelmä) koostuu määritellyistä, todellista toimintaa kuvaavista prosesseista ja toiminnan laadun kehittäminen on luonteva osa johtamista.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Toimintaprosessien laatua kehitetään hallitusti ja toimenpiteet on kohdistettu oikein.

Ratkaisu

Prosessiarviointien avulla kerätään kattava tieto prosessien laadusta. Artesconin osaaminen tuo kansainvälisen tason mallit yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Tulos

Yrityksellä on toimivat ja laadukkaat prosessit liiketoiminnan vaatimusten täyttämiseen.