•  

AC-220 Prosessien määrittely ja kuvaaminen

Prosessien määrittelyssä kuvataan keskeiset liiketoiminnan prosessit ja se on perusedellytys tehokkaaseen toimintatapojen uudistamiseen.

Yrityksen prosessit kuvataan, jotta ne voidaan viestiä ja ymmärtää samalla tavoin. Prosessien määrittelyssä tarkastellaan tehtäviä, tavoiteltuja tuotoksia sekä tarvittavia resursseja. Prosessien väliset rajapinnat tunnistetaan sekä liiketoiminnan sisäisesti että sidosryhmien osalta.

Kun nykytila on määritelty, suunnitellaan ja tehdään prosessikuvauksiin tarvittavat, tavoitetilaa kuvaavat muutokset. Prosessit määritellään työpajoissa, joihin osallistuvat yrityksen valitsemat avainhenkilöt ja joissa käytetään hyväksi Artesconin toimialaosaamista ja kokemusta.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Kaikilla on yhtenevä näkemys liiketoimintaprosesseista ja niiden muutostarpeista.

Ratkaisu

Prosessit määritellään ja kuvataan lähtemällä yrityksen nykytilan kuvauksista ja yhdistämällä niihin Artesconin toimialakohtaisia prosessimalleja.

Tulos

Tunnistetaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin parhaiten sopivat käytännöt.