•  

AC-230 Prosessien kehittämiskohteiden tunnistaminen

Artesconin menetelmillä varmistetaan prosessien oikea toiminta ja tunnistetaan kehittämiskohteet järjestelmällisesti.

Vertaamalla yrityksen toimintajärjestelmän prosesseja kansainvälisesti tunnustettuihin prosessimalleihin voidaan tunnistaa mahdollisesti puuttuvia käytäntöjä. Arvioimalla todellista toimintaa kuvatun toimintajärjestelmän pohjalta löydetään yritykselle tärkeät yksittäisten prosessien kehittämiskohteet.

Yhteistyössä yrityksen henkilöstön kanssa löytyvät myös parhaat ratkaisut havaituille kehittämistarpeille. Yrityksen johto voi priorisoida kehittämistarpeet liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Varmistetaan prosessien toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Ratkaisu

Prosessien toimintaa arvioidaan säännöllisesti ja järjestelmällisiä menetelmiä hyödyntäen. Artesconin avulla kehittämiskohteiden kartoitus sujuu nopeasti ja tuloksekkaasti.

Tulos

Yritys pystyy kehittämään toimintaansa jatkuvasti priorisoitujen tarpeiden mukaisesti.