•  

AC-240 Prosessien tehokkuuden mittaaminen

Artesconin erikoisosaamiseen kuuluu prosessien tehokkuuden mittareiden asettaminen niin, että niihin tarvittava tieto saadaan osana normaalia toimintaa.

Jokaisen prosessin on tuotettava tuloksia asiakkaalleen, joko yrityksen sisäiselle tai ulkoiselle asiakkaalle. Tuottavuuden lisäksi myös prosessin laadukkuutta, eli kuinka hyvin se vastaa asetettuja tavoitteita, voidaan mitata. Mittarien avulla prosessin toimivuutta seurataan ja analysoidaan, jolloin kehittämistoimenpiteet voidaan kohdistaa yrityksen kannalta vaikuttavimpiin toimintoihin.

Laatumittareiden asettamiseen käytetään sekä kansainvälisiä standardeja että yrityksen omista tarpeista lähteviä tehokkuuden ja laadun mittauksia. Oikeilla mittareilla voidaan ohjata prosessien suorittamista ja laatua tosiaikaisesti.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Varmistetaan prosessien tehokkuus ja laadukkuus.

Ratkaisu

Määriteltyjen prosessien keskeiset tavoitteet on tunnistettu ja niille asetetaan sopivat mittarit. Artesconin monipuolinen kokemus auttaa löytämään oikeat mittarit toiminnan laadun parantamiseksi.

Tulos

Prosessien mittarit lähtevät liiketoiminnan tavoitteista ja antavat täsmällistä ja oikeaa tietoa prosessien toimivuudesta.