•  

AC-310 Järjestelmähankkeen hallinta

Onnistuneille järjestelmähankkeille on yhteistä se, että hankkeiden toteutus on hyvin suunniteltu ja johdettu. Kokonaishanke on usein niin mittava, että sen toteuttamiseen yrityksen omat resurssit ja kokemus ovat riittämättömiä. Artesconin osaaminen varmistaa järjestelmähankkeen onnistumisen.

Järjestelmähankkeen alussa budjetoidaan riittävät resurssit ja tarkistetaan valmiudet hankkeen aloittamiselle. Hanke johtaa usein joko nykyisen järjestelmän kehitysprojektiin tai uuden kokonaisjärjestelmän tai osajärjestelmien kehitysprojekteihin.

Hankevalmistelussa määritetään tarkoituksenmukainen tarjousprosessi, toimittajan valintakriteerit ja toimitussopimuksen reunaehdot.

Autamme asiakkaitamme heidän hankkeissaan varmistumaan siitä, että toteutettavat ratkaisut ja tietojärjestelmät ovat laaditun tietohallintostrategian mukaisia.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Yritys saa tavoitetilan mukaiset prosessit ja tietojärjestelmät.

Ratkaisu

Artesconin kokemus auttaa järjestelmähankkeen tehokkaassa läpiviennissä ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Tulos

Tietojärjestelmäprojektien valmistelu ja käynnistäminen.