•  

AC-330 Toimitusprojektin hallinta

Uuden kokonais- tai osajärjestelmän toimitusprojektiin kuuluu tarvemäärittelyjen tarkennus, ratkaisut, kustannusten tarkennus, projektisuunnitelma, toimitustyö koulutuksineen, ohjausryhmätyö ja tuloksien validointi.

Tarvemäärittelyt tarkennetaan valittua uutta ratkaisua vastaan, jolloin varmistetaan järjestelmien toimivuus.

Määrittelyjen jälkeen täsmennetään kustannuslaskelmat ja projektisuunnitelmat sekä sovitaan toimitusprojektin aloituksesta. Projektissa tarvitaan projektiryhmä sekä ohjausryhmä, joka valvoo projektin etenemistä ja onnistumista.

Projektien toteutus tapahtuu parhaiten oman henkilökunnan, Artesconin ja ulkopuolisten toimittajien yhteistyönä.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Luotettava järjestelmän toimitusprosessi, joka sisältää tarvemäärittelyjen tarkennukset, kustannuslaskelman ja projektisuunnitelman seurannan sekä muut sopimuksen mukaiset palvelut.

Ratkaisu

Yrityksen oman henkilökunnan, Artesconin ja järjestelmätoimittajan yhteistyönä toimitettava sopimuksen mukainen järjestelmäkokonaisuus ja sen käyttöönotto.

Tulos

Tietojärjestelmän onnistunut toimitus ja käyttöönotto sovitussa aikataulussa sisältäen halutut tulokset.