•  

 AC-340 Toiminnanohjausjärjestelmän sopivuus yrityksen toimialaan ja toimintaan

Artesconin erityisosaamista on tuntea eri toimialojen toiminnan erikoispiirteet ja järjestelmät. Pystymme vertaamaan tarkasti toiminnanohjausjärjestelmän sopivuutta kyseiselle toimialalle ja yritykselle.

Vertailu sisältää toimialan ja yrityksen erikoispiirteiden tarvemäärittelyn ja näiden vertaamisen kohdejärjestelmään.

Artesconin laajan kokemuksen avulla pystymme tunnistamaan nopeasti toimialan ja yrityksen toiminnan keskeiset piirteet, jotka ovat osoittautuneet haastaviksi toteuttaa eri järjestelmillä. Pystymme analysoimaan järjestelmän kyvyn toteuttaa nämä keskeiset piirteet. Vertailu tuottaa usein riittävän tarkat tulokset järjestelmän sopivuudesta yritykselle.

Haluttaessa yksityiskohtaisempi vertailu pohjatyönä on tehtävä tavoitetilan kattava määrittely. Lisäksi tarvitaan yksityiskohtainen analyysi kohdejärjestelmästä.

OTA YHTEYTTÄ!

Tavoite

Selvitetään asiakkaan liiketoimintatavoitteiden mukaiset prosessit ja keskeiset toimialakohtaiset piirteet ja analysoidaan toiminnanohjausjärjestelmän sopivuus asiakkaan toimintaan.

Ratkaisu

Tehdään keskeisimpien piirteiden analyysi hyödyntäen Artesconin valmista toimialamateriaalia.

Tulos

Tarpeiden kartoitus ja kuvaus järjestelmän soveltuvuudesta luo pohjan päätöksenteolle ja hankesuunnittelulle.