•  

Muutosjohtamisen osaaminen

Muutosten läpivienti on järjestelmähankkeiden vaativin tehtävä.
Artesconin osaaminen tuo uutta muutosvoimaa hankkeisiinne.

Toimiva liiketoiminta vaatii henkilöstön, prosessien ja järjestelmien kokonaisuuden yhteispeliä.

Tietojärjestelmäinvestoinnin tavoitteena on huomattava hyöty. Hyöty toteutuu vain, jos loppukäyttäjät toimivat kuten on suunniteltu ja sovittu. Jos 400 käyttäjää säästää käyttöönotossa puoli työpäivää paremman muutosviestinnän ansiosta, säästyy 90 000 euroa. Jos kaavailtu 400 000 euron vuosisäästö viivästyy puoli vuotta, menetetään 200 000 euroa.

Muutospaine, johdon sitoutuminen, kyvykkäät ihmiset sekä muutoksen etenemisen johtaminen edellyttävät konkreettisempaa tietoa kuin mitä tavallisesti on saatavilla. Muutosviestinnän ja sisäisen markkinoinnin on oltava konkreettista ja yksilöityä niin, että jokainen tietää miten muutokset koskevat itseä tai omaa vastuualuetta. Muutosviestinnän sisältö on erikseen rakennettava, se ei synny samalla kun projektin muut tulokset.

AC-410

Muutosjohtamistarpeen kartoitus

Lisätietoa

AC-420

Johdon muutososaaminen

Lisätietoa

AC-430

Harmonisointi

Lisätietoa

AC-440

Tietojärjestelmähankkeen viestintä

Lisätietoa

AC-450

Projektin päätöksenteon buustaaminen

Lisätietoa

AC-460

Muutosten ja hyötyjen johtaminen

Lisätietoa

AC-470

Muutosvalmennus muutosjohtajalle

Lisätietoa