•  

Teknologian osaaminen

Artesconin laaja käytännön tason osaaminen eri teknologioista varmistaa yrityksenne tarpeisiin sopivat ja kustannustehokkaat ratkaisut.

Teollisuuden järjestelmätasot

 • Teollisuuden järjestelmät koostuvat monista eri tarkoituksiin optimoiduista ja integroiduista osajärjestelmistä.

 • Osaamisemme kattaa seuraavat osa-alueet ja niihin liittyvät integraatiot.

 • – Raportointi ja analysointi

 • – Taloushallinto

 • – Asiakkuuden hallinta

 • – Toimittajien ja verkoston hallinta

 • – ERP, toimitusketjun hallinta

 • – Logistiikka

 • – Laadunhallinta

 • – Tuotannon suunnittelu ja kuormitus

 • – Tuotannon integraatiot ja kirjaukset, MES

 • – Kunnossapito

 • – Tuotannon automaatio

ERP

 • ERP -järjestelmät toteuttavat monia yleisiä periaatteita. Kuitenkin jokainen perustuu tiettyyn historiaan ja niille sopivimpiin kohdetoimialoihin

 • Arvioimme luotettavasti järjestelmien soveltuvuuden yritykselle.

 • Microsoft Dynamics (AX ja pilviversiot)

 • – Tunnemme suuret, kansainväliset ja pienemmät paikalliset projektit.

 • – Versiot 4.0, 2009, 2012, 365

 • – Useita sertifikaatteja

 • SAP

 • – Suurteollisuuden järjestelmien tuntemus

 • – Integraatioiden, mm. EDI -tuntemus

 • Progress -pohjaiset järjestelmät

 • – Järjestelmät ja teknologiat: Powered, Työkalupakki, V8, V10

Integraatio

 • – Meillä on realistinen näkemys integraatioprojekteista, MDM- ja konversioprojekteista.

 • – Haasteet integraatioissa johtuvat useimmiten järjestelmien erilaisesta tietosisällöstä ja logiikasta.

 • – Yritysten välisen tietoliikenteen standardit, kuten EDI ja Finvoice ovat meille tuttuja.

Internet ja tietoverkot

 • – Olemme aktiivisesti mukana uusissa trendeissä ja kehitysalueissa, some ja teollinen internet mukaanlukien.

 Ohjelmistot ja tietokannat

 • – Ohjelmistokehityksen ja tietokantojen osaaminen käytännön tasolla on tärkeää, jotta voidaan hahmottaa realistisesti projektien haasteet ja kokoluokka.

 • – Meillä on osaamista täysin räätälöidyista järjestelmistä, asiakkaan tarpeisiin sovitetuista ohjelmistoista sekä vakio-ohjelmistoista.

 • – Osaamme maksimoida vakio-ohjelmiston ominaisuudet asiakaskohtaisten prosessien toteuttamiseen.

 • – Löydämme järkevät ratkaisut ohjelmamuutosten minimoimiseen.

Tavoite

Teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen tehokkaasti liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi.

Ratkaisu

Artesconin kokemus ohjaa sekä uusien, että jo koeteltujen teknologioiden hyödyntämistä niihin parhaiten soveltuvilla liiketoiminnan osa-alueilla.

Tulos

Liiketoimintaa varmatoimisesti ja tehokkaasti palveleva teknologia. Uudet mahdollisuudet hyödynnetään hallitusti.