•  

Suomella on Euroopan suurimmat ja maailman neljänneksi suurimmat biomassojen varannot sekä niiden hyödyntämiseen liittyvää huippuosaamista kemiassa ja bioteknologiassa. Uusien tuotteiden kehittämisessä tarvitaan osaamista monelta toimialalta, ml. metsä-, kemian- ja petrokemianteollisuus.

Artescon tuntee toimialojen prosesseja ja järjestelmiä ja pystymme näin tukemaan uuden liiketoiminnan kasvua.

Biotuotteiden kehitys on paljolti pioneerityötä, mutta toisaalta on olemassa jo vakiintuneitakin tuotteita. Alalla syntyy paljon innovaatioita ja uusia liiketoimintamalleja. Järjestelmiltä edellytetään ketteryyttä mukautua osin vielä tuntemattomiin uusiin tilanteisiin.

Metsäteollisuudessa on vakioitu prosesseja ja rakennettu suuria järjestelmiä niiden toteuttamiseksi. Uusien business-alueiden tueksi vaaditaan kuitenkin uusia prosesseja ja ominaisuuksia. Esimerkkejä näistä ovat tuotteen elinkaaren hiilijalanjälkilaskenta, nestemäisten tuotteiden tuotanto prosessiteollisuudessa ja uuden start-up toiminnan nopeasti ja kevyesti pystytettävä järjestelmätuki.

Biotuotteiden tuotannon alkuvaiheita, joissa vaaditaan erityisominaisuuksia.

  • – Kierrätys: Osa raaka-aineita voidaan saada kierrätyksen kautta täydentämään esimerkiksi metsästä saatavaa raaka-ainepohjaa.

  • – Tuotanto: Biotuoteprosesseissa kasvatetaan biomassaa tai tuotetaan biokaasua

Keskeisiä biotuotteiden jalostuksen osa-alueita, joissa tarvittava järjestelmätuki on usein samankaltaista kuin kemian teollisuudessa.

  • – Fraktiointi: Raaka-ainepohjasta erotetaan tärkeitä jakeita

  • – Jalostus: Jalostuksessa on monesti monimutkaisia prosesseja, joilla raaka-aineita muunnetaan kemiallisesti toiseen muotoon.

  • – Käyttö lopputuotteissa: Monia jalostuksen tuloksena syntyneitä tuotteita käytetään edelleen esimerkiksi kemian teollisuudessa.

OTA YHTEYTTÄ!

Tuotteita

Biotuotteiden kierrätys: bioreaktorit, kompostointi

Biomassojen kasvatus: kasvinsuojeluaineet, lannoitteet, ravinteet

Biomassojen fraktiointi: entsyymit, erotushartsit, kemikaalit, mikrobit

Biojakeiden jalostus: bioetanoli, biokaasu, CMC, liukosellu, mäntyöljyjalosteet, ksylitoli, nanoselluloosa, uusiutuva diesel, vesikemia

Biojakeet ja jalosteet lopputuotteissa: kemikaalit, kumituotteet, kosmetiikka, liimat, lääkkeet, maalit, pakkaukset, pesuaineet, tärkkelystuotteet

Hiilijalanjälki

Useissa tuotteissa hiilijalanjäljen laskenta vaaditaan tuotteelle saatavan tuen edellytyksenä, tai se on markkinoinnissa eduksi. Kyseessä on tarkalle tasolle vietynä erittäin monimutkainen toiminnallisuus ja automatisoinnin tarve on ilmeinen.

Ympäristöraportointi

Viranomaisraportoinnin pohjatieto voidaan tuottaa edistyksellisellä toiminnanohjausjärjestelmällä. Suuri osa tiedosta voidaan kerätä ostojärjestelmästä sopivasti parametroimalla. Lisäksi esimerkiksi tehtaan automaatiojärjestelmistä ja manuaalisesti keräämällä tietoja täydennetään. Lopputuloksena voidaan saada tarvittava raportointi pääosin automatisoidusti.

.