Artescon Oy

Asiantuntijamme toimivat tehokkaana tiiminä. Kehitämme ratkaisut asiakkaallemme käyttäen koko tiimimme kokemusta ja osaamista.

Päämäärämme

Asiakkaamme saavat riippumatonta tietojärjestelmien, prosessien ja toimintatapojen asiantuntemusta hankkeisiinsa sekä mitattavia tuloksia priorisoiduista kehittämistoimenpiteistä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

 • Mittava kokemuksemme ja laaja-alainen osaamisemme tuottavat asiakkaamme liiketoiminnan tavoitteista lähtevän IT-strategian laadukkaan toimeenpanon.
 • Tuloksellinen toimintamme on seurausta pitkäaikaisesta yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa, jatkuvasta uudistumisesta, lujasta tiimityöstä ja keskinäisestä luottamuksesta.

Haluamme olla laadukkain yhteistyökumppani teollisuuden arvoketjussa toimivien, menestyvien yritysten tietojärjestelmähankkeissa.

 • Konsultoimme sekä asiakkaitamme että järjestelmätoimittajia parhaan ratkaisun toteuttamiseksi.
 • Verkostossamme on asiantuntemusta moniulotteisten tietojärjestelmien rakentamiseen.
 • Työntekijämme nauttivat vaihtelevasta työstään, laadukkaasta toimintatavastamme sekä tuloksien tasapuolisesta jakamisesta.

Laatu

Laatulupauksemme

 • Kunnioitamme sopimuksiamme ja toimeksiantojamme suorittamalla tehtävät sovitusti.
 • Kuuntelemme asiakastamme tavoitteiden täyttämiseksi.
 • Valvomme tehtävien etenemistä ja puutumme poikkeamiin viipymättä.
 • Katselmoimme kaikki asiakkaalle lähtevät tulokset.
 • Noudatamme asiakkaan kanssa yhteisesti sovittua prosessia.
 • Kehitämme toimintaamme jatkuvan parantamisen periatteen mukaisesti.

Laatumittarimme

 • Asiakashyöty: asiakkaan näkemys toimeksiannon hyödyistä kustannuksiin verrattuna
 • Asiakkaan luottamus: asiakkaan luottamus kykyymme toimittaa laadukkaita palveluja
 • Tavoitteiden saavuttaminen: toimeksiannossa määriteltyjen tavoitteiden täyttyminen
 • Korjausten onnistuminen: katselmoinneissa sovittujen korjausten toteuttaminen