Toimialat

Tuotamme yrityksellenne liiketoimintahyötyjä nopeasti ja kustannuksia säästäen. Meillä on kokemusta ja osaamista toimialanne prosesseista ja järjestelmistä.

Toimialojen yksityiskohtaiset tarpeet ydinprosesseille ja tietojärjestelmille ovat erilaisia, erityisesti suuremmissa yrityksissä. Toimialojen tukiprosessit ovat kuitenkin samankaltaisia.

Ydinprosesseissa toimialojen sisällä voi olla hyvinkin erilaisia tarpeita. Kokemuksemme ja osaamisemme auttavat ratkaisemaan kunkin asiakkaan yksityiskohtaiset tarpeet.

Tietotekniikkastrategia-, nykytila- ja tavoitetilakartoitukset pohjautuvat tuotteistettuihin palveluihimme. Palvelumme ovat konkreettisia ja yksityiskohtaisia – ne varmistavat asioiden nopean ja kattavan läpikäynnin.

Kuvassa alla yrityksen tuotteet, ohjaustavat ja asiakkuudet on ryhmitelty pääkategorioihin, jotka kaikki vaativat erilaisia prosesseja ja järjestelmätukea.

Tuotteistetut palvelumme soveltuvat tässä esiteltäviin toimialoihin ja niiden erityispiirteisiin. Alla on kuvattu myös muutamia erikoistapauksia:

Sama toimiala, mutta erilaiset tarpeet

Esimerkki: Muoviteollisuudessa muovipussien valmistus extruusiomenetelmällä, tai muovikappaleiden valmistus muottipuristuksella aiheuttavat erilaiset tarpeet myynnin ja tuotannon järjestelmälle.

Eri toimiala, mutta samanlaiset tarpeet

Joskus samalla järjestelmällä voidaan hoitaa useiden eri toimialojen tarpeita, esimerkkinä pienten tuoterakenteiden kokoonpano ilman erityisvaatimuksia.

Toimialariippumaton

Toimiala vaikuttaa järjestelmätarpeisiin silloin, kun prosessit hoidetaan yksityiskohdissaan järjestelmällä. Monet pienet yritykset eivät toimi näin, vaan prosessi hoituu esimerkiksi kokonaan henkilöiden tietotaidon varassa. Tämä on erittäin tehokasta tiettyyn rajaan asti. Nämä yritykset voivatkin tulla toimeen yleistasolla toimivalla ohjelmistolla. Tämä seikka on pienyritysohjelmistojen suuren suosion taustalla.

Useita toimialoja

Osa yrityksistä toimii useilla toimialoilla ja ohjaustavoilla. Esimerkki: Yritys valmistaa monimutkaisia laitteita, jotka sisältävät myös elektroniikkaa. Näistä on useita versioita: asiakaskohtaisina projekteina toimitettavia, konfiguroitavia ja vakiotuotteita. Lisäksi tarjotaan kattavat elinkaaripalvelut mm. asennus ja huolto. Tällöin korostuu prosessien ja järjestelmien ketteryys yhdessä kattavuuden kanssa.