Järjestelmävalinta ja hankinta

Asiakkaan liiketoiminnan asiantuntijoiden ja Artesconin yhteistyöllä varmistetaan oikea järjestelmävalinta ja edellytykset menestyksekkäälle järjestelmäprojektille

Sopivan toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja hankinta vaativat laaja-alaista näkemystä yrityksen strategiasta, tavoitetilan prosesseista ja valinnan kriteereistä. Tämän lisäksi tarvitaan kokemusta tarjolla olevista järjestelmistä, toimittajista, projektimalleista ja hankintaprosessin käytännöistä. Onnistunut hankinta vaatiikin organisaatiota riittävää panostusta ja huolellista suunnittelua. Artescon pystyy tukemaan valintaa ja hankintaa kokemuksensa ja osaamisensa avulla.

Järjestelmävalinnan tukemisessa Artescon hyödyntää pitkää käytännön kokemusta eri toimialoille ja asiakkaille sopivista järjestelmistä. Yksi hyväksi osoittautunut työkalu on proof-of-concept -projekti. Tästä on hyötyä sekä valinnassa, että myöhemmässä projektissa. Tilanteesta riippuen Artescon osaa arvioida tarvittavat työkalut valinnan tukemiseen.

Hankintaprosessin ohjauksessa suunnitellaan tarjousprosessi, laaditaan tarvittavat dokumentit ja määritellään toimittajan valintakriteerit sekä toimitussopimuksen reunaehdot. On huomioitava, että varsinkin nykypäivän pilvipohjaisten järjestelmien projekteissa kyseeseen tulee myös monitoimittajamallin hyödyntäminen. Myös asiakkaan oman organisaation rooli ja mahdollisuus panostaa projektiin pitää huomioida. Tärkeää on myös huomioida edellytykset hyvän kumppanuuden rakentamiselle eri toimijoiden kesken

Tavoite

Valita ja hankkia yrityksen strategiaan ja prioriteetteihin sopivin toiminnanohjausjärjestelmä.

Ratkaisu

Asiakkaan liiketoiminnan ja hankinnan asiantuntijoiden, sekä Artesconin konsulttien yhteistyöllä suunnitellaan ja toteutetaan valinta ja hankinta. Oikea valinta varmistetaan tarpeen mukaan käytettävillä työkaluilla, laajimmillaan proof-of-concept -projektilla.

Tulos

Tehokkaasti suoritettu valintaprosessi, sopiva valinta ja hyvien edellytyksien luonti onnistuneelle järjestelmäprojektille.