Proof-of-concept

Proof-of-concept projektissa varmistetaan asiakkaan liiketoiminnan keskeisten prosessien toteuttamiskelpoisuus kohdejärjestelmässä. Työssä yhdistetään asiakkaan liiketoiminnan asiantuntijoiden ja Artesconin osaaminen

Proof-of-concept-projektin tarkoituksena on todentaa tavoiteprosessien toteuttamisen mahdollisuudet kohdejärjestelmässä, sekä identifioida järjestelmän ja/tai prosessien muutostarpeet. Ensin valitaan ja tarvittaessa kuvataan työssä katettavat prosessit ja käyttötapaukset. Artesconin kokemuksen avulla näissä jo huomioidaan alustavasti kohdejärjestelmän mahdollisuudet ja tärkeimmät todennettavat asiat.

Tämän jälkeen prosessit ja käyttötapaukset parametroidaan järjestelmään tarkoitukseen riittävän täydellisinä versioina käyttäen vakiojärjestelmän ominaisuuksia. Sitten prosessit ja käyttötapaukset simuloidaan työpajoissa yhdessä asiakkaan liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa. Ratkaisua voidaan myös kouluttaa tarpeen mukaan. Lopputuloksina saadaan prosessikuvaukset, käyttötapaukset, prosessien muutosehdotukset, järjestelmän muutosehdotukset, sekä tietysti itse työssä käytetty järjestelmä. Se voi jäädä asiakkaan käyttöön jatkossa mahdollisessa toteutusprojektissa hyödynnettäväksi.

Artesconin palvelut kattavat D365FO -järjestelmän osalta myös valmiin järjestelmäympäristön käytön.

Tavoite

Selvitetään tavoiteprosessien toteuttamiskelpoisuus kohdejärjestelmällä ja järjestelmän tai prosessien muutostarpeet.

Ratkaisu

Proof-of-concept -järjestelmällä simuloidaan prosessit ja käyttötapaukset yhdessä asiakkaan liiketoiminnan asiantuntijoiden kanssa.

Tulos

Lopputuloksina saadaan prosessikuvaukset, käyttötapaukset, prosessien muutosehdotukset, järjestelmän muutosehdotukset, sekä tietysti itse työssä käytetty järjestelmä.