Fasilitointi

Fasilitointi on keino saada ryhmän työstä parempi tulos. Joskus on hyvä, että organisaation omat henkilöt voivat kaikki toimia asiantuntijoina ja sisällön tuottajina ja fasilitaattori tulee ulkopuolelta. Artesconilla on monipuolinen fasilitoinnin työkalupakki.

Organisaatioissa tehdään paljon työtä yhdessä palavereissa, työpajoissa ja suunnittelupäivissä. Lisääntyneet virtuaalipalaverit ovat helpottaneet palaverien mahtumista kalentereihin. Haasteena niin kasvokkain tapahtuvissa kuin virtuaalisissa palavereissa on osallistujien energiataso sekä tulosten syntyminen ja hyödyntäminen. Paremmat kohtaamiset auttavat organisaatiota kohti sen tavoitteita ja parantavat samalla työpaikan ilmapiiriä. 

Artesconin fasilitointipalvelut soveltuvat kaikenlaisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin. Kyseessä voi olla esimerkiksi innoivointisessio tai -prosessi, hankalan asian käsittely tai kehittämistyöpaja. Osallistujamäärä voi olla pieni tai suuri. Fasilitoinnilla voidaan tukea yksittäisen tilanteen purkua tai viedä läpi kehittämisprosessi. Fasilitointityökalumme kattavat perinteisemmät ryhmätyömenetelmät sekä toiminnalliset menetelmät. 

Ennen fasilitointia on tärkeää keskustella mitä asiakas tilaisuudella tavoittelee ja mitä reunaehtoja on olemassa.  
Voimme myös valmentaa asiakkaan organisaation jäsenistä parempia fasilitaattoreita.