IT-kokonaisselvitys

Kokonaisselvitys voi olla  selvitys, kehityskohteiden tunnistaminen ja tiekarttasuunnitelma. Työhön on mahdollista liittää IT-strategian laatimisprosessi.

Kokonaisselvityksessä vertailukohtana on organisaation strategia ja sen vaatimukset tietojärjestelmille ja datalle. Kartoitamme sovitussa laajuudessa datan ja järjestelmien nykytilanteen sekä koetut ja havaitut haasteet. Laadimme organisaation tarpeisiin soveltuvan tiekartan kehittämiselle. Työ voi sisältää IT- tai digistrategian tekemisen.