Prosessien nykytilan- ja tavoitetilan sekä kehittämistarpeen kartoitus

Artesconin palvelut auttavat selvittämään asiakkaan strategian mukaisen ja käytettävissä oleviin tietojärjestelmiin sopivan toimintamallin. Nykytilan ja tavoitetilan, sekä näiden välisen erotuksen dokumentointi muodostaa hyvän pohjan jatkon kehityshankkeille

Nykytilakartoituksessa käydään läpi ja kuvataan prosessit, organisaatio, osaaminen, vastuut, mittarit ja kehittämistarpeet kohdealueen liiketoimintaketjussa. Samalla selvitetään käytössä olevat tietojärjestelmät, tietotekniikkaratkaisut ja tietoturva.

Tavoitetilakartoituksen tarkoituksena on liiketoiminnan kehittämisen lähtökohdista selvittää tavoiteprosessit, sekä prosessien muutostarve. Kartoituksen yhteydessä päivitetään nykytilan prosessikuvaukset ja organisaation muutostarpeet vastaamaan tavoitetilaa. Työssä varmistetaan, että toimivuus ja osaaminen liiketoimintaketjun jokaisessa osa-alueessa ovat tavoitteen mukaisia. Lisäksi selvitetään tavoitteiden mukaiset parhaat ratkaisuvaihtoehdot tietojärjestelmille, tehdään riskianalyysit ja arvioidaan hyödyt. On tärkeää myös määritellä tarvittavat liiketoiminnan mittarit ja niiden vaikutus liiketoimintaan. Mikäli tavoitetilan tietojärjestelmät on jo valittu, niin tässä tapauksessa kartoitus voi sisältää myös tavoiteprosessien toteuttamisen kuvaukset tietojärjestelmässä.

Kartoituksessa voidaan käyttää Artesconin suunnittelemaa prosessimallia, asiakkaan omaa kuvaustapaa, tai D365FO -järjestelmän prosessimallia, joka pohjautuu APQC -malliin.

Tavoite

Selvitetään liiketoimintatavoitteiden mukaiset kehityskohteet ja kuvataan yrityksen toimialalle kilpailukykyinen toimintamalli (prosessit, organisaatio, kehittämistarpeet, mittarit).

Ratkaisu

Liiketoimintatavoitteiden ja toimivien ratkaisujen yhdistäminen uudeksi toimintamalliksi Artesconin ja yrityksen avainhenkilöiden yhteistyön avulla. Tässä huomioidaan saatavilla olevien tietojärjestelmien mahdollisuudet ja voidaan myös tehdä ratkaisu peilaten tiettyyn valittuun järjestelmään.

Tulos

Nykytilan ja tavoitetilan kartoitus dokumentoi kehittämistarpeen laajuuden, sekä ratkaisuvaihtoehdot päätöksenteon ja hankesuunnittelun pohjaksi.