Teknologian osaaminen

Artesconin laaja käytännön tason osaaminen eri teknologioista varmistaa yrityksenne tarpeisiin sopivat ja kustannustehokkaat ratkaisut

Teollisuuden järjestelmätasot

 • Teollisuuden järjestelmät koostuvat monista eri tarkoituksiin optimoiduista ja integroiduista osajärjestelmistä.
 • Osaamisemme kattaa seuraavat osa-alueet ja niihin liittyvät integraatiot.
 • Raportointi ja analysointi
 • Taloushallinto
 • Asiakkuuden hallinta
 • Toimittajien ja verkoston hallinta
 • ERP, toimitusketjun hallinta
 • Logistiikka
 • Laadunhallinta
 • Tuotannon suunnittelu ja kuormitus
 • Tuotannon integraatiot ja kirjaukset, MES
 • Kunnossapito
 • Tuotannon automaatio

ERP

 • ERP -järjestelmät toteuttavat monia yleisiä periaatteita. Kuitenkin jokainen perustuu tiettyyn historiaan ja niille sopivimpiin kohdetoimialoihin
 • Arvioimme luotettavasti järjestelmien soveltuvuuden yritykselle
 • Microsoft Dynamics (AX ja pilviversiot). Versiot 3.0, 4.0, 2009, 2012, D365
 • Tunnemme suuret, kansainväliset ja pienemmät paikalliset projektit
 • Useita sertifikaatteja
 • SAP
 • Suurteollisuuden järjestelmien tuntemus
 • Integraatioiden, mm. EDI -tuntemus
 • Progress -pohjaiset järjestelmät
 • Järjestelmät ja teknologiat: Powered, Työkalupakki, V8, V10
 • Meillä on realistinen näkemys integraatioprojekteista, MDM- ja konversioprojekteista
 • Haasteet integraatioissa johtuvat useimmiten järjestelmien erilaisesta tietosisällöstä ja logiikasta
 • Yritysten välisen tietoliikenteen standardit, kuten EDI ja Finvoice ovat meille tuttuja

Internet ja tietoverkot

 • Olemme aktiivisesti mukana uusissa trendeissä ja kehitysalueissa, some ja teollinen internet mukaanlukien

Ohjelmistot ja tietokannat

 • Ohjelmistokehityksen ja tietokantojen osaaminen käytännön tasolla on tärkeää, jotta voidaan hahmottaa realistisesti projektien haasteet ja kokoluokka
 • Meillä on osaamista täysin räätälöidyista järjestelmistä, asiakkaan tarpeisiin sovitetuista ohjelmistoista sekä vakio-ohjelmistoista
 • Osaamme maksimoida vakio-ohjelmiston ominaisuudet asiakaskohtaisten prosessien toteuttamiseen
 • Löydämme järkevät ratkaisut ohjelmamuutosten minimoimiseen