Toimitusprojektin hallinta

Uuden kokonais- tai osajärjestelmän toimitusprojektiin kuuluu tarvemäärittelyjen tarkennus, ratkaisut, kustannusten tarkennus, projektisuunnitelma, toimitustyö koulutuksineen, ohjausryhmätyö ja tuloksien validointi

Tarvemäärittelyt tarkennetaan valittua uutta ratkaisua vastaan, jolloin varmistetaan järjestelmien toimivuus.

Määrittelyjen jälkeen täsmennetään kustannuslaskelmat ja projektisuunnitelmat sekä sovitaan toimitusprojektin aloituksesta. Projektissa tarvitaan projektiryhmä sekä ohjausryhmä, joka valvoo projektin etenemistä ja onnistumista.

Projektien toteutus tapahtuu parhaiten oman henkilökunnan, Artesconin ja ulkopuolisten toimittajien yhteistyönä.