Alihankintateollisuus

Teollisuuden alihankinta mahdollistaa keskittämisen ja erikoistumisen tietyn prosessin osan mahdollisimman tehokkaaseen kehittämiseen ja suorittamiseen. Näin koko verkoston yhteinen kilpailukyky vahvistuu kaikkien eduksi. Samalla kuitenkin lisääntyy yritysrajapintojen määrä, tiedon välityksen tarve ja koko verkoston riippuvuus toisistaan.

Prosessien ja järjestelmätarpeiden analysoinnissa on oleellista ymmärtää alihankkijan ja päämiehen välinen toimintamalli. Yhteistyön kehittämisen mahdollisuudet pitää myös kartoittaa. On tunnistettavissa useita hyvinkin erilaisia yhteistyön toimintamalleja, esimerkiksi seuraavat:

  • Alihankkija hallinnoi omaa verkostoaan ja toimittaa kokonaisuuksia. Tällöin käytetään myös termiä järjestelmätoimittaja.
  • Alihankkija toimittaa itsenäisesti valmistetun komponentin tai osakokoonpanon ja hankkii materiaalit. Tällöin alihankkijalla on kokonaisvaltainen
  • toimintaprosessi.
  • Alihankkija toimittaa itsenäisesti valmistetun komponentin osin tai kokonaan päämiehen toimittamista materiaaleista.
  • Vaihealihankinta: Alihankkija tekee yhden tai useamman työvaiheen, esimerkiksi pintakäsittelyn tai koneistuksen päämiehen tuotteeseen.
  • Alihankkija toimittaa tuotteen päämiehen asiakkaalle viimeisen työvaiheen jälkeen. Tällöin haasteena on mm. tarvittavan dokumentaation hallinta.
  • Alihankintaketju, jolloin alihankkija on osana monien alihankkijoiden ketjua.
  • Palveluiden, esim. varastotoimintojen tai kuljetusten alihankinta.
  • Suunnittelutyön alihankinta.
  • Projektitöiden, esim. asennuksen alihankinta.

Alihankinnan tuotteita

Asennus, hitsaus, karkaisu, komponenttivalmistus, koneistus, kunnossapito, leikkaus, pintakäsittely, suunnittelu, sähkötekniikka, taonta, tarkastus, tuotekehitys, valutuottee

Integraatio päämiesten järjestelmiin

Alihankkija voi saada kilpailuetua ketterillä ja monipuolisilla integraatiopalveluilla. Käytännön esimerkkejä ovat: ennuste, toimitusohjelma, tilaus, työohjeet, dokumentit, osaluettelo, varastosaldot, saapuneet materiaalit, jäljitettävyys, dokumentit loppuasiakkaalle, tuotetarrat, lähetyslista, kolliluettelo, laskutustiedot

Asiakaskohtaisten tuotteiden hallinta

Alihankinnassa prosesseilta ja järjestelmiltä edellytetään tehokasta tuotemallinnusta. Tämän pitää mahdollistaa tarjouslaskenta, tuotannon kuormitus ja jälkilaskenta minimoiden prosessiin käytetty työaika ja tiedon monistaminen asiakaskohtaisille tuotteille.