Huonekaluteollisuus

Innovatiiviset ratkaisut, laadukas design, teknologiaosaaminen, sekä korkealuokkaiset ja ympäristöystävälliset raaka-aineet ovat tärkeitä huonekaluteollisuuden menestykselle. Kustannuskilpailukyvyn jatkuva kehittäminen on avainasemassa. Tarvitaan mm. automaatioasteen nostoa, ydinosaamiseen keskittymistä sekä verkostojen ja alihankinnan kehittämistä.

Huonekaluteollisuudessa tuotantoprosessi on monivaiheista, riippuen käytetyistä materiaaleista ja suunnittelusta. Tyypillisesti lopputuotteelle tehdään kokoonpano sitä edeltävien alihankinta- ja osavalmistusvaiheiden jälkeen. Osa tuotteista toimitetaan osina.

Käytettäviä materiaaleja ovat mm. kangas, metalli, muovi, nahka ja puu. Yritykset erikoistuvat usein tietyn materiaalin, tuotetyypin, tai työvaiheiden osaamiseen.

Alihankinnassa tuotetaan mm. aihioita, komponentteja ja pintakäsittelyitä. Pintakäsittely on hyvä esimerkki alihankinnan lisäarvosta. Siihen keskittyvä yritys voi luoda uudenlaista tehokkuutta ja ominaisuuksia päämiesten tuotteisiin.

Massiivipuurakenteet ovat nostaneet suosiota ympäristöystävällisinä ja kestävinä rakenteina. Niiden tuotantovaiheet alkavat sahatavasta jatkuen oikeaan kosteusprosenttiin kuivauksella, sahauksella ja muilla työstövaiheilla. Lopputuloksena ovat puuvalmiit osat ja rungot.

Tuotannossa monet vaiheet ovat käsityötä. Esimerkiksi verhoilu on erikoisosaamista ja -työkaluja vaativaa käsityötä.

Testauksessa tehdään mm. mittojen, kulmien ja pintakäsittelyiden laadun tarkistusta.

Kokonaistoimitukset, esimerkiksi uuden toimitalon kalusteiden tilaus, vaativat projektin-, toimituskokonaisuuksien- ja asennustyön hallintaa.

Työvaiheita

cnc-jyrsintä, halkaisu, heloitus, hionta, höyläys, katkaisu, kokoonpano, kuivaus, laminointi, lajittelu, liimalevyn valmistus, maalaus, muotopuristus, oikaisu, pakkaus, pintakäsittely (alumiinin anodisointi ja passivointi, jauhemaalaus, kemiallinen niklaus, kiiltoniklaus, kromaus, mattakromaus, sähkösinkitys), poraus, puristus, reunalistoitus, sahaus, särmäys, tapitus, taivutus, testaus, työstö, vannesahaus, verhoilu, viilutus

Kustannuskilpailukyky

Kustannuskilpailukyvyn kehittämisessä vaaditaan uusia prosesseja ja järjestelmäominaisuuksia, mm. seuraavia: Alihankintaverkostossa vaaditaan koko verkoston optimointia ja automatisointia, automaatioasteen nosto tuotannossa ja varastossa vaatii uusia järjestelmiä ja integraatiota, tuotekonfiguroinnilla tehostetaan tuotehallintaa, LEAN –toiminta ja kanban -kortit vähentävät kirjauksia ja luovat tehokasta ohjausta ilman manuaalista työtä.

Tuotehallinta

Toimialalla tarvitaan joustavaa konfiguroituvien tuotteiden hallintaa. Muuttujia ovat mm. mitat, materiaalit, kangaslajit, värit ja lisävarusteet. Myyntijärjestelmässä tarvitaan suunnitteluominaisuuksia ja tuotteen visualisointia tehtyjen valintojen pohjalta. Myös verkkokaupassa tarvitaan vastaavia ominaisuuksia.