Maali ja kemikaaliteollisuus

Maali- ja kemikaaliteollisuus (mm. biokemia, petrokemia ja teknokemia) ovat prosessiteollisuutta, jossa tuotantolaitokset jalostavat ja muuntavat kemiallisia yhdisteitä. Tuotantoprosessin jälkeen tuotteet pakataan myyntipakkauksiin tai lastataan kuljetusvälineisiin. Prosesseilta ja tietojärjestelmiltä vaaditaan erityispiirteitä sekä prosessi- että kappaletavaratyyppiseen toimintaan, jotka Artesconilla tunnetaan.

Toimialalla myyntiennusteet ja myyntitilaukset kohdistuvat tyypillisesti lopputuotteisiin, eli myyntipakkauksiin. Tässä on monesti suuria haasteita. Tietyn tuotteen menekki osataan ehkä arvioida kokonaisuutena, mutta sen jakaminen myyntipakkaustasolle voi olla vaikeaa.

Sesongit ovat varsinkin maaliteollisuudessa tyypillisiä ja aiheuttavat lisähaasteita tuotannon ja varastoinnin ennakoinnissa.

Tuotannossa alkupää on prosessiteollisuutta, jossa pyritään tekemään optimikokoisia tuotantoeriä. Tuotantojärjestys, esimerkiksi värisävy- tai laatukohtaisesti on tärkeää joissakin tuotteissa.

Pakkausten hallinta on avainasemassa tuotevalikoimassa. Näin saadaan aikaan erikokoiset myyntierät ja markkina-alueittain eri tuotemerkit. Koko prosessi pitää hallita siten, että pakkauskapasiteetti on optimoitu tuotettavaan tuotantoerään ajallisesti ja määrällisesti.

Asiakkaalle voidaan toimittaa suuria toimitusmääriä konteissa ja sitten kierrättää ne uudelleentäyttöön.

Laadunhallinta ja eräseuranta ovat toimialalla vakiintuneita ja hyvin pitkälle vietyjä. Tyypillisesti järjestelmään tallennetaan laatumittausten tulokset ja valmistuserien tiedot.

Tuotteita

Aromiaineet, bitumi, eristeet, hajusteet, hartsit, jauhemaalit, kaasut, kasvinsuojeluaineet, kitit, korroosionestoaineet, kosmetiikka, kosteuttajat, laastit, lakat, lannoitteet, liimat, liuottimet, lääkkeet, maalit, massat, ohenteet, paksuntajat, pinnoitteet, puhdistusaineet, räjähteet, sideaineet, silikonit, säilöntäaineet, tasoitteet, vaahdonestoaineet, väriaineet, öljytuotteet

MSDS

Laki edellyttää, että asiakkaille on lähetettävä käyttöturvatiedote (Material Safety Data Sheet) tuotteiden toimituksen yhteydessä. Rekisteriä voidaan hallinnoida toiminnanohjausjärjestelmässä ja tämän avulla automatisoida toimintaa.

REACH

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) asetuksen mukaisesti kaikki aineet, polymeereja lukuunottamatta, on rekisteröitävä Euroopan kemikaaliviraston toimistossa Helsingissä. Euroopan markkinoilla saa myydä vain rekisteröityjä kemikaaleja. REACH aiheuttaa monille yrityksille tarpeen merkittävään tuotekehitykseen tiettyjen aineiden poistuessa valikoimista.