Muovi-, kumi- ja komposiittiteollisuus

Muovi-, kumi- ja komposiittiteollisuudessa materiaalien ominaisuudet, muokkausmahdollisuudet ja käyttökohteet ovat monipuoliset. Toimialalle onkin kehittynyt hyvin laaja kirjo erilaisia tuotteita ja tuotantomuotoja. Prosesseilta ja tietojärjestelmiltä vaaditaan erityispiirteitä, jotka Artesconilla tunnetaan.

Toimialalla valmistetaan esimerkiksi: kalvoja, komponentteja, levyjä, profiileja, putkia, pakkausmuoveja, rakennusmuoveja, tiivisteitä ja tuotteisiin tarvittavia raaka-aineita. Prosessien ja järjestelmätarpeiden kannalta toimiala voidaan jakaa keskenään samantyyppisiin ryhmiin. Tämä ryhmittely on avainasemassa suunniteltaessa prosesseja ja järjestelmiä Artesconin asiakasyritykselle.

Mikäli tunnistat omassa toiminnassasi useita näistä ryhmistä, niin haasteet prosesseille ja ratkaisuille vaativat erityisen huolellista tarkastelua. Alla on pääjaottelumme ja huomioitamme järjestelmätarpeista:

  • Asiakaskohtaiset tuotteet: Suunnittelutoiminnot yhteistyössä asiakkaiden kanssa
  • Komponentit: Muottien hallinta – Pakkaukset: Asiakaskohtaisten painatusten hallinta
  • Putket, letkut, nauhat: Hallittava mitat ja kappalemäärät
  • Päällystemateriaalit: Hallittava suuret määrät versioita: esim. pintakuviot, värit
  • Raaka- ja lisäaineet: Laadut ja eräseuranta tarvitaan läpi toimitusketjun
  • Uusiokäyttö: Sivutuotteiden hallinta

Tuotantovaiheita

Ekstruusio, granulointi, hitsaus, injektointi, kalanterointi, kelaus, laminointi, maalaus, puhallusmuovaus, puhalluskalvoekstruusio, pullwinding, pultruusio, puristus, rotaatiovalu, ruiskupuristus, tyhjiömuovaus, viimeistelyvaiheet.

Raaka-ainehinnat

Suuret hintaheilahtelut ovat yleisiä toimialan raaka-aineissa. Öljyn hinta on suurin yksittäinen vaikuttava tekijä. Tarjouslaskenta-, jälkilaskenta- ja ostojärjestelmältä vaaditaankin hyvää tukea tähän erityispiirteeseen.

Asiakaskohtaiset tuotteet

Toimiala tarjoaa palveluita muille teollisuudenaloille, kuten ilmailu-, rakennus-, elektroniikka- ja pakkausteollisuudelle sekä liikennealalle. Monille alan yrityksille suunnittelutoiminnot ja kiinteä asiakasyhteistyö ovat menestyksen avain. Tämä vaatii prosesseilta ja tietojärjestelmiltä tukea esimerkiksi dokumenttien ja tuoterevisioiden hallinnassa.