Kierrätysteollisuus

Kierrätys on toimintaa, jossa jäte uudelleenkäytetään joko alkuperäiseen tai johonkin muuhun käyttötarkoitukseen. Toimialalle ominaista on prosessi, jossa saapuneet materiaalit jalostetaan uusiksi tuotteiksi usein erottelemalla hyväksikäytettävät tuotteet ja tämän jälkeen edelleen jalostamalla ja mahdollisesti lisäämällä erilaisia muita apuaineita. Tämä prosessi eroaa monissa kohdin useimpien toiminnanohjausjärjestelmien peruslogiikasta ja Artesconilla on osaaminen tunnistaa nämä sekä löytää ratkaisut.

Kierrätysprosessissa tarvitaan monia toimialakohtaisia ominaisuuksia. Jotkin niistä ovat tarpeen myös muilla toimialoilla. Kuitenkin kokonaisuutena katsoen kierrätystoiminnan tehokas tuki edellyttää juuri siihen sopivia prosesseja ja järjestelmiä.

Sopimushallinnassa sekä osto- että myyntisopimukset tarvitaan pohjaksi suunniteltaessa määriä ja hintoja.

Liittymiä tarvitaan vaakajärjestelmiin ja punnitustulosten rekisteröintiin maksutositteiden pohjaksi.

Laatumittaukset ja laboratoriotoiminnot mahdollistavat laatuanalyysien hallinnan ja tallennuksen tuotannonohjauksen ja hinnoittelun pohjaksi. Asiakaskohtaiset laatuvaatimukset ohjaavat oikeat tuote-erät oikeille asiakkaille. Eräkohtaisen pitoisuuden vaikutus hintaan huomioidaan laaturekisteröinnissä ja hinnoittelussa.

Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen huomiointi hintakaavoissa on tarpeen joissakin tuotteissa.

Reseptit ja kustannuslaskenta, joissa on monia lähtöaineita ja monia tuotteita, sekä sivutuotteita tarvitaan jalostusprosessin hallintaan.

Varaston hallinta ja uudelleenarvostukset ovat tärkeässä roolissa kaikessa suunnittelutoiminnassa. Konttien hallinta mahdollistaa suunnittelun esimerkiksi tilanteissa, joissa kontit kiertävät prosessissa. Kuljetusten suunnittelu ja hallinta ovat oleellinen osa toimintaa, koska useimmiten siirrettävät materiaalimäärät ovat suuria.

Palveluiden hallinta mahdollistaa erilaiset myytävät palvelut osana tuotekirjoa.

Kierrätysmateriaaleja

Ajoneuvot, biojäte, juomapullot ja -tölkit, kaatopaikkajäte, kartonki ja pahvi, sähkö- ja elektroniikkaromu, lasi, metalli, muovi, paperi, paristot, vaatteet, renkaat

Materiaalin saapuminen

Kierrätettävä materiaali saapuu tavallisesti punnituksen kautta. Tässä tarvitaan punnitustositteiden hallinta ja kytkentä hinnastoihin ja mahdollisiin asiakassopimuksiin sekä tarvittavien osto- ja maksutositteiden luonti. Tämä toiminto on toimialakohtainen piirre. Saapuvan auton/toimittajan tunnistus rekisterikilvestä on nykytekniikan mahdollistamaa automatisointia.

Tuotehallinta

European Waste Catalogue (EWC) on kierrätyksessä yleisesti käytettävä perusrekisteri. Monet yritykset luokittelevat omat materiaalinsa ja tuotteensa lisäksi omiin tarpeisiinsa sopivaan nimikkeistöön. Reseptiikan pitää mahdollistaa myös useita, prosessissa yhtäaikaisesti tuotettavia tuotteita, sekä kustannusten oikea kohdistaminen.