Pakkausteollisuus

Pakkausteollisuuden arvoketjuun kuuluu pakkausmateriaalin valmistus, pakkausten valmistus ja painatus, koneiden ja laitteiden maahantuonti ja valmistus sekä raaka-aineiden ja tarvikkeiden maahantuonti ja valmistus. Tarvittavat ratkaisut ovat osa-aluekohtaisia ja tarkoin tunnistettuja Artesconilla.

Pakkausmateriaalin valmistus kattaa esimerkiksi muovikalvojen, metallikalvojen, paperin ja kartongin valmistuksen. Usein lopullinen materiaali muodostetaan useista eri kerroksista esimerkiksi laminoimalla. Näin syntyy esimerkiksi nestepakkauskartonki, jota käytetään maito- ja mehutölkeissä.

Pakkausten valmistus ja painatus lopullisiksi asiakaskohtaisiksi tuotteiksi vaatii nopeasyklistä asiakaskohtaisesti suunniteltujen pakkausten hallintaprosessia. Tarjouslaskenta ja tuotannonsuunnittelu ovat usein haasteellisia, koska rajallisesta määrästä materiaaleja jalostetaan suuria määriä tuotteita asiakaskohtaisin dimensioin ja painatuksin. Varastonarvon ja materiaalihukan minimointi sekä ajonopeuksien maksimointi vaatii järjestelmältä paljon. Tämä korostuu erityisesti tilanteissa, joissa samalla tuotantolinjalla tuotetaan yhtä aikaa useita tuotteita (trimmitys).

Koneiden ja laitteiden valmistus ja maahantuonti ovat teknisen tukkukaupan toimialaa. Tähän liittyvät oleellisena osana käyttöönottoprojektit ja näiden jälkeiset huoltotoiminnot.

Raaka-aineiden ja tarvikkeiden valmistus ja maahantuonti vaatii järjestelmältä ominaisuuksia mm. jäljitettävyyden, eräseurannan ja yleisesti tukkukaupan osalta.

Tuotteita

Pakkausteollisuuden tuotteita: aaltopahvi, alumiinifolio, hylsyt, kalvot, kartonki, kotelot, kääreet, laatikot, laminaatit, metallipakkaukset, muovipakkaukset, paperipakkaukset, pussit, säkit, tarrat, tölkit.

Tuotehallinnan tehokkuus

Pakkausteollisuudessa valmistetaan usein asiakaskohtaisia tuotteita, jotka ovat kuitenkin tietyistä perusmateriaaleista valmistettuja. Prosesseilta ja järjestelmiltä edellytetään tehokasta tuotemallinnusta. Tämän pitää mahdollistaa tarjouslaskenta, tuotannon kuormitus ja jälkilaskenta minimoiden tiedon monistamisen asiakaskohtaisille tuotteille.

Pakkaussuunnittelu

Varsinkin kuluttajatuotteissa pakkaus, mm. helppokäyttöisyys ja tilan optimointi, on tärkeä kilpailutekijä. Brändin kehittämisessä mm. painatus on tärkeää. Suunnittelun haasteita lisäävät sesonkiluonteisuus sekä jatkuvasti uudistuva tuotekirjo. Prosesseilta ja järjestelmiltä edellytetään tukea nopeasykliseen, kustannuksiltaan ja tuotettavuudeltaan optimoitujen tuotteiden kehittämiseen.