Asiakastarina

Kun perinteitä digitalisoidaan

Meidän artesconilaisten tekemisestä iso osa liittyy ERP:peihin, joko kehittämiseen, hankintaan tai käyttöönottoon. Teemme paljon muutakin. Yksi vahvoista alueistamme on muutosjohtaminen. Usein sekin liittyy ERP:iin mutta tässä yksi toisenlainen asiakastarina. 

Suuri tilitoimistoketju digitalisoi toimintojaan. Tilitoimistojen haasteena ei ole ainoastaan oman henkilökunnan digivalmius, vaan myös monien asiakkaiden konservatiivinen suhtautuminen.  

Ensimmäisessä aallossa yritys koulutti joukon muutosagentteja laajassa koulutusohjelmassa. Yhtenä osana koulutusohjelmaa oli muutospäivä otsikolla ”Hyvä elämä digitaalisessa maailmassa”. Ehdotin asiakkaalle toiminnallista toteutustapaa, ja asiakas innostui.  

Päivään osallistui 35 muutosagenttia useista toimipisteistä. Päivän punaisena lankana oli vertauskuvallinen ja osallistava kertomus siitä, miten maapallon kriisiytyneen tilanteen takia siirtokunta lähtee uudelle planeetalle luomaan uutta maailmaa. Päivän aikana osallistujat saivat kertomuksen edetessä erilaisia tehtäviä kuten uusien seremonioiden luominen ja ristiriitojen ratkaiseminen. Keskustelut olivat tärkeä osa päivän kulkua. Koulutuksessa nousivat esille niin asiakkaiden, työntekijöiden kuin yrityksen näkökulma. Päivän loppupuolella jokainen osallistuja teki oman kehityssuunnitelmansa, miten aikoo toimia muutoksessa. 

Loppupalautteessa moni osallistuja kommentoi käyneensä epämukavuusalueella. Osallistujien mukaan se antoi hyvää pohjaa ymmärtää mitä organisaation muut jäsenet kokevat digitalisaatiossa ja miten organisaatiota voi tukea. Palautteessa kiitettiin sitä, että päivä poikkesi monen koulutuksen luentopainotteisuudesta. 

#artescon #kokemusratkaisee #muutosjohtaminen #muutosjohtamisenmuutos