Muutoskonsultointi

Muutostuki tietojärjestelmien käyttöönotoissa ja ulkoistuksissa auttaa varmistamaan, että tavoitellut hyödyt saavutetaan mahdollisimman nopeasti

Tietojärjestelmien ja automaation kehittämisellä ja käytöönotolla pyritään muutokseen. Muutoksen tarve voi syntyä esimerkiksi uudesta strategiasta tai tehostamisen tarpeesta. Muutoksen nopeudella on merkitystä. Mitä nopeammin muutos saadaan aikaan, sitä nopeammin taloudelliset hyödyt alkavat. Organisaatio voi vastustaa muutosta monesta syystä ja estää hyödyt.

Tunnistamalla muutoksen piirteet ja käytössä olevat resurssit voidaan suunnitella juuri tilanteeseen sopiva eteneminen hyödyntämällä Artesconin käytännön pohjalta rakentamia tehokkaita työtapoja.

Systemaattisella muutostyöllä Artescon auttaa johtoa tehokkaalla tavalla.

  • Kun tietojärjestelmähanke sisältää useita toimipisteitä, maita, liiketoimintoja ja korvattavia järjestelmiä, on yksi hankkeen haasteista liiketoimintasääntöjen ja prosessien harmonisointi. Systemaattinen harmonisointiprosessi auttaa tunnistamaan ja dokumentoimaan erot ja viemään läpi harmonisoinnin koko organisaatiossa.
  • Muutosviestinnän ja sisäisen markkinoinnin on oltava konkreettista ja yksilöityä niin, että jokainen tietää miten muutokset koskevat itseä tai omaa vastuualuetta. Muutosviestinnän sisältö on erikseen rakennettava, se ei synny samalla kun projektin muut tulokset.
  • Johto saa valmista muutosaineistoa käyttöönsä.

Muutostyö tapahtuu kaikilla organisaation tasoilla. Käytännön työ on keskusteluja, työpajoja ja viestintää. Artesconin runsas menetelmäpankki sisältää sekä perinteisempiä ryhmätyömenetelmiä että monipuolisia toiminnallisia menetelmiä. Olemme todenneet erityisen tehokkaaksi mallin, jossa konsultillamme on asiakkaan projektissa sekä muutosrooli että jokin muu, esimerkiksi testausvastaavan rooli. Artesconin muutosviestintäosaaminen on karttunut yli 20 organisaation muutostyössä.

Kokenut muutoskonsultti yhdessä organisaation kanssa saa muutoksen tapahtumaan ja hyödyt toteutumaan.

Asiakastarinat