Asiakastarina

Päästä päähän ajattelu muutosjohtamisessa

Siiloutuminen on organisaatioidemme kirous. Useimmat organisaatiot kuvaavat prosessinsa siilomaisesti: on myynnin, hankinnan ja tuotannon prosessit. On vaikeaa nähdä että toiminnan läpi kulkee useita päästä-päähän-prosesseja. Päästä-päähän-prosessit eroavat toisistaan esimerkiksi eri myyntikanavan tai asiakasryhmän takia, eri lailla valmistettavan tuotteen takia tai erilaisen ansaintalogiikan takia. Organisaation jäsenten on elintärkeää ymmärtää mistä asiat tulevat omalle vastuualueelle ja mihin ne siitä lähtevät.

Tässä asiakastapauksessa roolejamme oli mm. vastata testauksesta ja muutosviestinnästä. Kun prosessitestauksen suunnittelu alkoi, lanseerasimme asiakkaalle ajatuksen päästä-päähän-prosesseista. Keskustelimme myös laatuosaston kanssa ja kysyimme onko heille ok että alamme puhua päästä-päähän-prosesseista. Laatuosasto mieltyi ajatukseen. Tunnistimme päästä-päähän-prosessit joiden lähtökohtana oli sekä erilailla käyttäytyviä tuotteita että eri ansaintalogiikoita. Prosessitestauksen testitapaukset laadittiin ja prosessitestaus vietiin läpi.

Kokemus oli erinomainen. Organisaation yhteinen ymmärrys omasta toiminnasta kasvoi uudelle tasolle. Uuden tietojärjestelmän mukanaan tuomat muutokset ymmärrettiin eikä vanhaa järjetelmää kopioitu turhaan. Nähtäväksi jää toteutuuko laatuosaston ajatus muuttaa prosessimalli nykyisen siiloutuneen rakenteen sijaan päästä-päähän-malliin.