Bioenergia

Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa. Suomessa biopolttoaineita saadaan pääosin metsistä, soilta ja pelloilta. Lisäksi käytetään yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden jätteitä. 80 prosenttia uusiutuvasta energiasta on bioenergiaa ja se on noin neljännes maan energiankulutuksesta. Artescon tuntee toimialojen prosessit ja järjestelmät laajasti ja pystyy tukemaan liiketoiminnan kehittämistä.

Toimialalla on tunnistettavissa 3 prosesseiltaan erilaista tuoteryhmää. Nämä kaikki vaativat kokonaisuutena erilaisia prosesseja ja järjestelmiä, mutta niissä on myös samanlaisia piirteitä, esimerkiksi raaka-ainehankinnassa. Seuraavassa on kuvattu nämä ryhmät ja niiden erityispiirteitä.

Suoraan poltettavat biopolttoaineet

 • Tuotteet: kierrätyspolttoaineet, metsätähde, peltobiomassa, puu, turve
 • Pitää hallita osto- ja myyntisopimukset ja estimaatit tarvittavista määristä.
 • Tyypillistä on asiakkaan energiatarpeen tarkentuminen ajan myötä. Toimittaja voi myös tuottaa kokonaispalveluna varastotäydennykset etäluettavan varastosaldon ja sääennusteen perusteella.
 • Tuotannon toiminnot ovat pienessä roolissa, koska materiaalia ei muokata merkittävästi. Esimerkkinä on pelletöinti, jossa on varsin yksinkertainen tuotantoprosessi.
 • Kuljetusten optimointi on tärkeää, koska määrät ovat suuria ja noutopaikat sijaitsevat vaihtelevissa paikoissa esim. hakkuutyömailla.
 • Tuotteen hinnoitteluun vaikuttaa laatuluokka (energiasisältö). Yksiköt ovat tilavuus, paino ja energiasisältö.

Kemiallisen käsittelyn avulla tuotettavat biopolttoaineet

 • Tuotteet: biodiesel, bioetanoli, biokaasu
 • Pitää hallita osto- ja myyntisopimukset ja estimaatit tuotettavista määristä.
 • Tuotannon toiminnot ovat suuressa roolissa. Tuotantolaitoksia pyritään ajamaan maksimikapasiteetilla. Tuotantoautomaatio tarvitaan laitoksen toiminnan optimointiin.
 • Tuotteelle tehdään laatutestit, joiden pitää täyttää asiakkaan vaatimukset.
 • Tuotteen hinnoitteluun vaikuttaa maailmanmarkkinahinta. Yksiköt ovat tilavuus ja paino

Uusiutuvat energialähteet

 • Tuotteet: aallot, aurinko, maalämpö, tuuli, vesi,
 • Nämä tuotteet käsitellään osana energiayhtiöiden muuta toimintaa: Käytetään siis samoja siirto- ja laskutusjärjestelmiä, kuin muillakin tavoin tuotetulle energialle.

Biopolttoaineet

Biopolttoaineet luokitellaan yleensä sukupolviin: Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineissa raaka-aineet ovat elintarvikkeiksikin soveltuvia esim. maissi ja sokeriruoko. Toisen sukupolven polttoaineissa raaka-aineena käytetään jätettä, esim. hakkuujätteet, purkutavara ja elintarviketeollisuuden jätteet.

Hiilijalanjälki

Useissa tuotteissa hiilijalanjäljen laskenta vaaditaan tuotteelle saatavan tuen edellytyksenä, tai se on markkinoinnissa eduksi. Kyseessä on tarkalle tasolle vietynä erittäin monimutkainen toiminnallisuus ja automatisoinnin tarve on ilmeinen.

Ympäristöraportointi

Viranomaisraportoinnin pohjatieto voidaan tuottaa edistyksellisellä toiminnanohjausjärjestelmällä. Suuri osa tiedosta voidaan kerätä ostojärjestelmästä sopivasti parametroimalla. Lisäksi esimerkiksi tehtaan automaatiojärjestelmistä ja manuaalisesti keräämällä tietoja täydennetään. Lopputuloksena voidaan saada tarvittava raportointi pääosin automatisoidusti.