Energiateollisuus

Toimitamme palveluja seuraaville toimialoille: Bioenergia sekä Kaasu, lämpö ja sähkö

Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa. Suomessa biopolttoaineita saadaan pääosin metsistä, soilta ja pelloilta. Lisäksi käytetään yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden jätteitä. 80 prosenttia uusiutuvasta energiasta on bioenergiaa ja se on noin neljännes maan energiankulutuksesta.

Energia-alalla tapahtuu monia suuria kehityshankkeita ja toiminnan muutoksia lähivuosina- ja vuosikymmeninä. Esimerkkejä ovat mm. uusiutuvan energian lisääntyminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, uudet palvelukonseptit sekä turvallisuuden ja toimitusvarmuuden kehittäminen. Energia-ala tuleekin olemaan teollisuuden suurin investoija lähivuosina.