Kaasu, sähkö ja lämpö

Energia-alalla tapahtuu monia suuria kehityshankkeita ja toiminnan muutoksia lähivuosina- ja vuosikymmeninä. Esimerkkejä ovat mm. uusiutuvan energian lisääntyminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, uudet palvelukonseptit sekä turvallisuuden ja toimitusvarmuuden kehittäminen. Energia-ala tuleekin olemaan teollisuuden suurin investoija lähivuosina. Artescon tuntee toimialan prosessit ja järjestelmät laajasti ja pystyy tukemaan liiketoiminnan kehittämistä.

Energian tuotanto, jakelu ja myynti ovat kaikki toimialoja, joilla on tiettyjä tärkeitä ominaispiirteitä.

Seuraavassa on kuvattu muutamia keskeisiä näistä.

Asiakkaina on kuluttajia, julkishallintoa ja yrityksiä, joille kehitettyjä palvelumalleja on monenlaisia. Tämä luo erityishaasteita asiakkuuden hallintaan, tarjoushallintaan, sopimushallintaan ja laskutukseen.

Uuden liittymän avaus, muutto ja vanhan sulku pitää hoitua helposti osana asiakaspalvelua.

Integraatiot mittausjärjestelmiin ja mittausdatan pohjalta tehtävä energialaskutus ovat toimialalle varta vasten kehitettyjä monimutkaisia piirteitä.

Tuotannossa tarvitaan automaatiota ja valvomoratkaisuita.

Kenttäratkaisuita ja paikkatietoa tarvitaan, esim. huollossa ja katkostilanteita selvitellessä.

Päästöoikeuksien kauppa ja energian pörssikauppa ovat toimialan erikoispiirteitä.

Huolto

Huoltotoiminnot, dokumenttien hallinta ja paikkatiedon hallinta ovat tärkeitä tuotannon laitteiden ja siirtoverkon huollossa. Tarvitaan mm. monitasoinen laiterekisteri, huoltorakenne, huoltorakenteen elinkaariseuranta, varaosien hallinta, huolto-ohjelmat, kartat, kuvat ja työohjeet.

Rakentaminen

Siirtoverkon rakentamisessa toiminta on projektimaista ja tarvitaan järjestelmä, joka hallitsee projektin ja siihen kiinteästi liittyvän materiaalihallinnon sekä rakentamisen, asennukset ja testauksen.

Ympäristöraportointi

Viranomaisraportoinnin pohjatieto voidaan tuottaa edistyksellisellä toiminnanohjausjärjestelmällä. Suuri osa tiedosta voidaan kerätä mittausjärjestelmistä sekä tuotannon automaatiojärjestelmistä ja manuaalisesti keräämällä tietoja täydennetään. Lopputuloksena voidaan saada tarvittava raportointi pääosin automatisoidusti.