Mekaaninen metsäteollisuus

Mekaaninen metsäteollisuus käsittelee puuta alkuperäisessä kemiallisessa muodossaan. Toimialalla on yrityksiä mm. huonekalu-, kuitulevy-, lastulevy-, parketti-, puutalo-, puusepän-, saha- ja vaneriteollisuudessa. Puu on elävä materiaali, jonka laatu vaihtelee. Kuitenkin pitää aikaansaada tietyt standardit kattava tuotteisto. Monilta prosesseilta ja järjestelmiltä vaaditaankin toimialakohtaisia ominaisuuksia ja joustavuutta, jotka Artescon osaa.

Toimialalla on tunnistettavissa tiettyjä prosesseja, jotka ovat hyvin syvällisesti toimialakohtaisia ja vaativat varta vasten suunniteltuja järjestelmiä. Toisaalta on myös prosesseja, joihin voidaan soveltaa yleiskäyttöisempiä järjestelmiä. Seuraavassa on kuvattu keskeisiä esimerkkejä.

Puun osto: Tärkeää on mm. huolehtiminen sopivasta laatujakaumasta, kuljetusten optimointi ja varastotason minimointi. Jäljitystä tarvitaan pohjatiedoksi alkuperäsertifikaatteihin. Yleisesti raaka-aineiden sopimuspohjaiseen ostamiseen ja kuljetusten optimointiin sopiva järjestelmä saattaa olla riittävä kattamaan toiminnan riippuen hieman tarvittavasta laajuudesta. Jos liiketoiminta kattaa prosessin pystypuusta alkaen niin tällöin tarvitaan toimialalle vartan vasten kehitettyä järjestelmää.

Sahateollisuus: Suurissa sahateollisuuden yksiköissä käytetään toimialakohtaiset piirteet kattavaa erikoisjärjestelmää tuotannonsuunnittelussa.

Kuitulevy, lastulevy, vaneri: Levyteollisuudessa oleellista on hallita yhtäaikaisesti sekä kappalemääräiset, että pinta-alamääräiset yksiköt.

Parketti: Raaka-aineiden laatujakauma luo pohjan lopputuotteiden saantojakauman optimoinnille. Tarvitaan ns. hajottava tuoterakenne, jossa tietyt raaka-aineet tuottavat tiettyjen lopputuotteiden jakauman.

Pakkaukset, kuormalavat: Näihin voidaan soveltaa yleiskäyttöistä kokoonpanevan teollisuuden järjestelmää.

Puusepän teollisuus: Kaluste-, ikkuna- ja oviteollisuudessa tarvitaan suunnitteluohjelmistoja (CAD, tuotekonfiguraattori) hallitsemaan mittoja ja muita variaatioita. Näiden tietojen integrointi muuhun järjestelmäkokonaisuuteen on monesti haasteellista.

Taloteollisuus: Toiminta on projektimaista ja tarvitaan järjestelmä, joka hallitsee projektit, valmistuksen ja siihen kiinteästi liittyvän materiaalihallinnon sekä toimituskokonaisuudet ja asennukset.

Tuotteita

Huonekalu, höylätavara, ikkunat, keittiökalusteet, kuitulevy, kuormalavat, lastulevy, liimapuu, lämpöpuu, ovet, pakkaukset, parketti, puulattia, sahatavara, kyllästetty sahatavara, talot, vaneri

Jäljitettävyys

Selluteollisuudessa saadaan monia sivutuotteita. Näiden merkitys kasvaa kaiken aikaa, kun tuotekehitys ja tutkimustoiminta tuottavat uusia käyttökohteita. Sivutuotteita ovat esim.: bioetanoli, biokaasu, biopolttoaine, bioöljy, energia, glaubersuola, lannoitteet, ligniinijalosteet, mäntyöljy, tärpätti.

Tuotehallinta

Toimialalla tarvittava tuotehallinnan kirjo on laaja ja pitää tunnistaa kunkin yrityksen tarpeet. Tyypillisiä, hyvin erilaisia tarpeita ovat: Mittariippuva, konfiguroituva, laatuluokiteltu, useiksi tuotteiksi hajautuva, sekä projektimainen toiminta.