Paperi ja selluteollisuus

Paperi- ja selluteollisuus ovat olleet pitkään Suomen viennin kivijalkoja. Tällä hetkellä paperituotteiden kysyntä vanhoilla markkinoilla laskee, mutta toisaalta kasvaa kehittyvissä talouksissa. Samoin kasvua on nähtävissä pakkausmateriaaleille. Pitkäkuituinen sellu on kysyttyä moniin käyttötarkoituksiin. Artescon tuntee toimialan prosessit ja järjestelmät laajasti kattaen automaation, laadunhallinnan, tuotannon ohjauksen ja toiminnan ohjauksen.

Selluteollisuus on prosessiteollisuutta, jossa alun perin kiinteä raaka-aine hienonnetaan kemiallisesti ja/tai mekaanisesti nestemäiseen muotoon. Tämän jälkeen prosessissa erotellaan jätteet ja sivutuotteet, pestään ja mahdollisesti valkaistaan tuote. Lopuksi tuote lajitellaan, kuivataan, puristetaan ja paalataan käyttövalmiiksi seuraaviin prosessivaiheisiin. Prosessia säädetään jatkuvasti raaka-ainelaatujen, halutun lopputuotelaadun, sivutuotteiden ja jätteiden optimoimiseksi.

Kierrätyspaperi puhdistetaan siistaus -prosessissa, jossa siitä poistetaan painomuste ja muut epäpuhtaudet. Tämän jälkeen siistausmassaa voidaan käyttää sellun tapaan paperitehtaan raaka-aineena. Useimmiten siistausmassa johdetaan suoraan siistauslaitokselta paperitehtaalle.

Paperitehtaassa ajo-ohjelmat muodostetaan optimoimalla raaka- ja lisäaineet tuotettavien paperilaatujen suhteen. Esimerkiksi siistausmassan suhde selluun optimoidaan kulloinkin tuotettavan tuotelaadun mukaan. Paperikoneessa prosessi jakaantuu paperimassan valmistukseen, perälaatikolla massa ohjataan viiralle, joka poistaa vettä ja muodostaa paperiradan. Seuraavaksi paperirata kulkee puristinosan läpi kuivatusosalle. Kalanteri viimeistelee ja kiillottaa paperin ja lopputuloksena paperi rullataan konerulliksi.

Jatkojalostuksessa paperi jälkikäsitellään. Vaiheita ovat esimerkiksi päällystysyksikkö, superkalanterointi, soft-kalanterointi, pituusleikkuri ja pakkaus. Paperi voidaan myös jalostaa arkeiksi, tai pehmopapereiden tapauksessa lopullisiksi kuluttajapakkauksiksi.

Kokonaisuuden kompleksisuuden takia tarvittavat järjestelmät on useimmiten jaettu seuraaviin järjestelmätasoihin: Automaatio / tuotannonohjaus (MES) / toiminnanohjaus (ERP) / Taloushallinto. Lisäksi toimintaa tuetaan laadunhallinnan ja kunnossapidon järjestelmillä.

Tuotteita

Lyhytkuituinen sellu, pitkäkuituinen sellu, mekaaninen massa, sivutuotteet esim. mäntyöljy, energia, sanomalehtipaperi, aikakauslehtipaperi, hienopaperi, pakkauspaperi, pehmopaperi, etikettipaperi, tarrapaperi, tapettipaperi, erikoispaperit, aaltopahvi, kartonki, kotelokartonki, graafiset kartongit, tapettikartongit

Sivutuotteet

Selluteollisuudessa saadaan monia sivutuotteita. Näiden merkitys kasvaa kaiken aikaa, kun tuotekehitys ja tutkimustoiminta tuottavat uusia käyttökohteita. Sivutuotteita ovat esim.: bioetanoli, biokaasu, biopolttoaine, bioöljy, energia, glaubersuola, lannoitteet, ligniinijalosteet, mäntyöljy, tärpätti.

Monet prosessivaiheet

Metsäteollisuusintegraatin prosessit ja järjestelmät muodostavat laajan kokonaisuuden. Materiaali muuntuu prosessin läpi kulkiessaan useita kertoja kiinteän ja nestemäisen olomuodon välillä. Lopulta tuote pitää konerullatasolla jäljittää sarjanumeroimalla. Jäljitettävyysvaatimukset ja ympäristöraportointi ovat haasteellisia toteuttaa.