Elektroniikka- ja sähkoteollisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tärkeitä piirteitä ovat ammattikäyttöön muille teollisuuden aloille tarkoitetut tuotteet, erikoistuminen ja innovatiivisuus, nopea teknologioiden soveltaminen, erilaisten osaamisten yhdisteleminen, suuret järjestelmäkokonaisuudet ja lisäarvopalveluiden kehittäminen. Valmistus on usein asiakaskohtaista piensarjavalmistusta. Nämä prosessit ja tietojärjestelmätarpeet vaativat jatkuvaa kehittämistä, jotka Artescon hallitsee.

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tuotantoprosessissa on usein alihankintaa, osavalmistusta ja kokoonpanoa. Seuraavassa näitä on kuvattu tarkemmin.

Elektroniikkateollisuus

lihankkijat toimittavat monenlaisia komponentteja, kuten piirilevyjä, mikropiirejä ja mekaanisia osia, joita käytetään valmistuksessa. Lopputuote koostuu näistä ja muista, mahdollisesti itse valmistetuista osista. Tuote kootaan tuotantolinjalla. Useimmiten tarvitaan eritasoisia puhdastiloja. Lopuksi tuote testataan ja hyväksytyn testauksen jälkeen pakataan.

Komponentit juotetaan piirilevyyn joko koneellisesti tai käsityönä. Juotoksissa päämenetelmiä ovat aaltojuottaminen ja sulatusjuottaminen. Loppukokoonpano ja testaus ovat usein käsityötä. Käytössä on myös automatisoituja testauslaitteita.

Sähköteollisuus

Ensiksi rakennetaan tuotteen runko. Tämän jälkeen runkoon asennetaan tarvittavat johtimet, komponentit ja liittimet. Lisäksi käytetään mekaanisia osia esimerkiksi kumia, keraameja, metalleja, ja muoveja.

Sähkölaitteisiin liitetään elektroniikkaa ja tietotekniikkaa. Näitä käytetään ohjaamaan ja säätämään toimintaa. Teollinen internet lisää trendinomaisesti tarvittavien sulautettujen ohjelmistojen määrää.

Kasvualueita

Suomalaisia kasvualueita ovat mm. anturit ja tunnistinjärjestelmät, automaatio- ja hitsauslaitteet, energia- ja ympäristöteknologian laitteet, ilmailu- ja avaruuslaitteet, kulkuneuvot ja nostolaitteet, lääketieteen elektroniikka, pääte- ja verkkolaitteet, sähkökäytöt ja moottorikäytöt, säähavaintolaitteet ja -järjestelmät.

Tuotekehitys

Huipputekniikka ja globaalit markkinat vaativat panostusta. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden yritykset sijoittavat tutkimus- ja kehitystyötoimintaan eniten verrattuna muihin teollisuudenaloihin. Tarvitaan tehokkaita tuotehallinnan järjestelmiä-, esim. suurten tuoterakenteiden revisioiden hallintaan. Näistä käytetään lyhenteitä PDM (Product Data Management) tai PLM (Product Lifecycle Management).

Ostokomponenttien hallinta

Komponenttien varastossa ja tarvelaskennassa pitää huomioida eri valmistajien keskenään vaihtoehtoiset tuotteet. Lopputuotteesta pitää tietää, mitä komponenttia lopulta käytettiin, tarvelaskennassa pitää huomioida vaihtokelpoisten komponenttien kokonaismäärä ja ostossa pitää optimoida hinnat ja toimitusajat. Komponentit ostetaan tukkuliikkeiltä, joten syntyy 2-tasoinen hierarkia, toimittaja -> valmistaja.