Teknologiateollisuus

Toimitamme palveluja seuraaville toimialoille: Elektroniikka- ja sähköteollisuus, Kone- ja metallituoteteollisuus sekä Metallien jalostus ja valutuoteteollisuus

Elektroniikka- ja sähköteollisuudessa tärkeitä piirteitä ovat ammattikäyttöön muille teollisuuden aloille tarkoitetut tuotteet, erikoistuminen ja innovatiivisuus, nopea teknologioiden soveltaminen, erilaisten osaamisten yhdisteleminen, suuret järjestelmäkokonaisuudet ja lisäarvopalveluiden kehittäminen. Valmistus on usein asiakaskohtaista piensarjavalmistusta.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä pitää hallita uuden teknologian nopea soveltaminen asiakaslähtöisiin tuotteisiin ja niiden tuotantoprosesseihin. Asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastataan kustannuskilpailukykyisesti esimerkiksi kehittämällä massaräätälöintiä. Yritysten muodostamat yhteistyöverkostot ovat kokonaisratkaisujen taustalla. Verkostoissa yritykset kehittävät omaa erikoisosaamistaan ja tämä luo pohjaa myös uudelle kasvulle.

Metallien jalostajat valmistavat ja jatkojalostavat teräs- ja kuparituotteita, jaloterästä, sinkkiä ja nikkeliä sekä valuja. Liiketoiminnassa korostuvat osaaminen ja erikoistuminen. Jatkossa tarvitaan yhä enemmän jalostusarvon nostoa ja uusimpien teknologioiden tehokasta hyödyntämistä. Toimiala kierrättää tehokkaasti käytöstä poistettuja metalleja ja energiatehokkuus on tärkeää.