Kone- ja metalliteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksissä pitää hallita uuden teknologian nopea soveltaminen asiakaslähtöisiin tuotteisiin ja niiden tuotantoprosesseihin. Asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastataan kustannuskilpailukykyisesti esimerkiksi kehittämällä massaräätälöintiä. Yritysten muodostamat yhteistyöverkostot ovat kokonaisratkaisujen taustalla. Verkostoissa yritykset kehittävät omaa erikoisosaamistaan ja tämä luo pohjaa myös uudelle kasvulle. Toimialalla tyypilliset yritysten prosessit, ohjausmallit ja käytännöt ovat Artesconille tuttuja ja me löydämme niihin sopivat ratkaisut.

Kone- ja metallituoteteollisuudessa on usein tilausohjautuvaa ja kokoonpanevaa toimintaa, johon kohtuullisen hyvin sopivia järjestelmiä on paljon. Kuitenkin uudet suuntaukset ja monet yksityiskohdat muuttavat tätä kuvaa ja aiheuttavat uusia järjestelmätarpeita. Yleisellä tasolla näitä ovat esimerkiksi kansainvälistyminen (kehittyvät markkinat) ja verkostojen parempi integraatio. Seuraavassa on kuvattu muita tärkeitä huomioon otettavia asioita.

Yritysten verkostoissa hierarkiatasoja voidaan kuvata: päähankkija (kehittää ja hallinnoi päätuotteen), järjestelmätoimittaja (toimittaa itsenäisiä kokonaisuuksia), toimittaja (toimittaa osakokoonpanoja), komponenttitoimittaja ja raaka-ainetoimittaja. Kullakin tasolla pitää optimoida prosesseja ja integroida järjestelmiä.

Yleisesti käytettyjä ohjaustapoja ovat: BTO (Build-To-Order), ETO (Engineer-To-Order), MTO (Make-To-Order), ATO (Assemble-To-Order). Komponentteja valmistetaan usein MTS (Make-To-Stock) ohjaustavalla. Useat ohjaustavat lisäävät järjestelmätarpeita.

LEAN –ohjausmallit mm. kanban-kortit ja 2-laatikko-ohjaus, ovat käytössä osavalmistuksessa ja materiaalien siirrossa tuotannossa. Ylipäätään tuotannon kirjauksia pitää automatisoida mahdollisimman pitkälle esim. viivakoodien ja RFID:n avulla.

Massaräätälöinnin kehittäminen on yleinen tapa hakea tehokkuutta asiakaskohtaisten projektien sijaan, mikäli projekteissa on toistuvuutta. Muutokset tuotekehityksessä ja prosesseissa ovat tällöin suuria.

Tuotenäkökulmasta prosesseihin luovat erikoistarpeita mm. konfiguroituvuus, suuret tuoterakenteet, sarjanumerointi, jäljitettävyys (esim. sulatusnumero) ja levymateriaalit (dimensioiden hallinta).

Tuotannon kuormituksessa erikoistarpeita ovat mm. kokoonpanopaikkojen hallinta, osaamisrekisteri (mm. hitsausluokat), levymateriaalien optimointi (nestaus) ja tahtiaikalinja (tyypillisesti pintakäsittelyssä).

Tuotteita

Alumiinituotteet, hammaspyörät, hissit, hydrauliikka, jouset, jäähdytyslaitteet, laakerit, lukot ja helat, lämmityslaitteet, kiven ja mineraalien käsittelylaitteet, kulkuneuvot, massa- ja paperikoneet, metallintyöstökoneet, metsä- ja maatalouskoneet, nosturit ja nostimet, ohutlevytuotteet, polttomoottorit, pumput, puuntyöstökoneet, rakennuskoneet, risteilijät, sähkömoottorit, teollisuusovet, tuulivoimatekniikka, työvälineet, voimansiirtotekniikka, valaisimet

Huolto ja after-sales

Huolto ja after-sales toiminnot nousevat monesti tärkeiksi yrityksen toimittaman laitekannan kasvaessa. Tällöin tarvitaan mm. sarjanumerointi (usein monitasoinen, esim. tuotteen ja moottoreiden sarjanumerot), tuotteen valmistusrakenteen siirto huoltorakenteeksi, huoltorakenteen elinkaariseuranta, varaosien hallinta, huolto-ohjelmat ja työohjeet.

Teollinen internet

Koneiden ja laitteiden sensorit, älyratkaisut, internet-yhteydet ja näiden päälle rakennetut järjestelmät ja prosessit mahdollistavat uutta liiketoimintaa. Tarvitaan toimenpiteitä: Liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen, tuotto-odotusten arviointi, eri toimijoiden seuranta, verkostoituminen ja päätökset kehityshankkeista.