Metallien jalostus- ja valutuoteteollisuus

Metallien jalostajat valmistavat ja jatkojalostavat teräs- ja kuparituotteita, jaloterästä, sinkkiä ja nikkeliä sekä valuja. Liiketoiminnassa korostuvat osaaminen ja erikoistuminen. Jatkossa tarvitaan yhä enemmän jalostusarvon nostoa ja uusimpien teknologioiden tehokasta hyödyntämistä. Toimiala kierrättää tehokkaasti käytöstä poistettuja metalleja ja energiatehokkuus on tärkeää. Toimialalla käytössä olevat prosessit ja järjestelmät ovat Artesconille tuttuja ja löydämme niihin ratkaisut.

Esimerkkinä toimialalta käytämme valutuoteteollisuutta, jossa korostuvat useat prosesseille ja järjestelmille erittäin haastavat piirteet. Seuraavassa on kuvattu tuotantoprosessin vaiheita ja niiden erityispiirteitä.

 • Standardivaatimusten hallinta tuotteittain ja asiakkaittain
 • Mallien hallinnassa tarvitaan kytkentä tuotteeseen, mallivarasto, mallirakenne, käyttökertojen ja kunnostuksen rekisteröinti.
 • Kiertohiekan hallinta ei yleensä vaadi erityistä järjestelmätukea
 • Keernanvalmistuksen ajoitus ja hallinta
 • Muottien kehien saldojen hallinta
 • Automaattikaavauksen ja manuaalikaavauksen kuormitus
 • Sulatusprosessin hallinnassa tarvitaan laatumittaukset, raaka-ainelisäykset ja uunikohtainen sulatuseräkäsittely
 • Konvertterikäsittely ja laatumittaukset
 • Senkkakäsittely
 • Valutapahtuman hallinta, jossa sulatuserä kohdistetaan muotille ja tuotteiden sarjanumeroille.
 • Jäähdytysajan hallinta
 • Puhdistustyö
 • Lämpökäsittelyt
 • Koneistukset
 • Pintakäsittelyt
 • Alihankinnat
 • Tarkastukset ja todistukset

Toimialoja

Alumiinin valmistus, jalometallien valmistus, kevytmetallien valu, kuparin valmistus, kylmämuovaus, lyijyn ja sinkin valmistus, metallien valu, muiden värimetallien valmistus, putkien ja profiilien valmistus, rainan kylmävalssaus, raudan ja teräksen kylmävetäminen, raudan ja teräksen valmistus, raudan ja teräksen valu, teräksen jalostus, teräslangan veto, ydinpolttoaineen valmistus

Kuormitus

Tuotannon kuormituksessa pitää hallita uunien sulatuskapasiteetti ja kohdistaa se tarvittaville lopputuotteille niiden tarvitsemien laatuvaatimusten puitteissa. Muotit pitää olla valmiina sopivaan aikaan, jotta optimoidaan tarvittava tila.

Kierrätys

Toimialalla materiaaleja kierrätetään tehokkaasti. Esimerkiksi yli 90% Suomessa käytöstä poistetuista terästuotteista jalostetaan uudelleen. Raaka-aineen laadun vaihdellessa, pitää valimoissa tehdä aina sulatuserän laatumittaus ja tarvittavat raaka-ainelisäykset halutun laatustandardin saavuttamiseksi.