Kemianteollisuus

Toimitamme palveluja seuraaville toimialoille: Maali- ja kemikaaliteollisuus sekä Muovi-, kumi- ja komposiittiteollisuus

Maali- ja kemikaaliteollisuus (mm. biokemia, petrokemia ja teknokemia) ovat prosessiteollisuutta, jossa tuotantolaitokset jalostavat ja muuntavat kemiallisia yhdisteitä. Tuotantoprosessin jälkeen tuotteet pakataan myyntipakkauksiin tai lastataan kuljetusvälineisiin.

Muovi-, kumi- ja komposiittiteollisuudessa materiaalien ominaisuudet, muokkausmahdollisuudet ja käyttökohteet ovat monipuoliset. Toimialalle onkin kehittynyt hyvin laaja kirjo erilaisia tuotteita ja tuotantomuotoja. Prosessien ja järjestelmätarpeiden kannalta toimiala voidaan jakaa keskenään samantyyppisiin ryhmiin.